Kiwok publicerar handlingar inför årsstämma

Report this content

Kiwok Nordic AB (publ) håller årsstämma tisdagen den 29 juni 2021 utan aktieägarnas närvaro. Kallelsen har publicerats på bolagets hemsida www.kiwok.se och i Post och Inrikes tidningar. Att kallelse gått ut har även annonserats i Svensk Dagbladet. Kallelsen finns även tillgänglig på www.kiwok.se/arsstamma2021 och kallelsen skickas utan kostnad med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även övriga handlingar till årsstämman, Poströstningsformulär, Beslutspunkter samt Kiwoks årsredovisning 2020 finns på www.kiwok.se/arsstamma2021.

För att delta i förtida röstning (poströstning) skall aktieägare ladda ned Fullmaktsformulär från www.kiwok.se/arsstamma2021, skriva ut, fylla i, datera och underteckna Fullmaktsformuläret samt skicka det via e-post info@kiwok.se eller under adress Kiwok Nordic AB (publ), Box 45017, 104 30 Stockholm.  

Stockholm 8 juni 2021
Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)

 

Kontakt: Göran Carlsson, CO, goran.carlsson@kiwok.se, +46 768 606 135

www.kiwok.com

Kiwok är ett svenskt medicinsktekniskt företag grundat 2003. Tillsammans med akademin utvecklar vi nästa generation lösningar för trendmonitorering av patientens vitala hälsoparametrar. BodyKom, som vid lanseringen enligt Gartner var den första mobilt uppkopplade hälsolösningen, är en global vårdtjänst för kontinuerlig distansmonitorering av patienters hälsoutveckling under längre tid. BodyKom leder till tidigare upptäckt och diagnos samt säkerställer uppföljning och återhämtning. Kiwoks lösningar ger en hållbar vård och personcentrerade vårdprocess. Kiwok har sökt notering på NGM, har metodpatent i USA och Sydkorea och vårdprodukterna är CE-märkta.

Taggar: