Kjell & Company öppnar i Norge

Den svenska elektroniktillbehörskedjan Kjell & Company påbörjar i år sin internationella expansion. I höst öppnar kedjan sin första butik utanför Sveriges gränser, vilken hamnar i Sandvika storsenter utanför Oslo.

I höst kommer Kjell & Company att öppna sina första butiker utomlands. Då kommer dagens 82 svenska butiker att kompletteras med de första butikerna i Norge. Den första norska butiken hamnar i Sandvika storsenter som ligger strax väster om Oslo.

– Vi har varit intresserade av att öppna i Norge sedan 2006, berättar etableringschef Mikael Dahnelius. Vår första norska butik hamnar i Sandvika storsenter som är Norges största köpcenter. Vi hoppas på att hitta ytterligare några butikslägen i Norge under hösten. På några års sikt räknar vi med att ha cirka 60 butiker i Norge.

De norska Kjell & Company-butikerna kommer att följa det svenska ursprungskonceptet. Sortimentet blir detsamma bortsett från några landspecifika anpassningar. Det innebär att alla 9000 artiklar kommer att finnas tillgängliga i samtliga butiker. Likt andra Kjell & Company-butiker blir de faktiska butiksytorna förhållandevis små, eftersom konceptet bygger på att cirka 90 % av produkterna finns på ett lager bakom disk.

Rekryteringen av personal till den norska verksamheten har precis påbörjats. Ambitionen är att driva de första norska butikerna med en jämn fördelning mellan norsk personal och befintlig personal från de svenska butikerna.

– Ur ett kulturellt perspektiv är det viktigt att vi har med oss erfarna medarbetare, fortsätter Mikael Dahnelius. Detta krävs för att bygga upp en verksamhet i Norge som påminner om den svenska.

Kjell & Companys VD Thomas Keifer berättar att företaget har utvärderat flera geografiska marknader. Norge blev ett lämpligt land att inleda expansionen i då den norska handeln påminner mycket om den svenska. Norge har exempelvis en liknande kombination av externa handelsplatser och levande citykärnor som Sverige har, vilket passar bra för Kjell & Companys butikskoncept.

– Det finns en vision och ambition att fortsätta expansionen till ännu fler länder, förklarar Thomas Keifer.

Utöver etableringen i Norge fortsätter Kjell & Company sin svenska expansion. Under årets två första månader öppnar Kjell & Company nya butiker i Sundbyberg och Västervik. Planen är att öppna mellan åtta och tio nya butiker i Sverige under 2015. Alla befintliga och kommande butiker listas på Kjell & Companys webbhandelssida www.kjell.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Dahnelius, etableringschef
mikael.dahnelius@kjell.com
+46 703 - 219 975

Kjell & Company har sedan 1988 försörjt Sveriges privatkunder, företagskunder och offentliga sektor med hemelektroniktillbehör. Det Malmöbaserade bolaget har ett rikstäckande butiksnät med 82 butiker som, tillsammans med en webbutik, erbjuder Nordens bredaste sortiment av tillbehör till hemelektronik. Butikerna lagerför över 9000 artiklar och säljer dessa utifrån ett kunskaps- och lösningsorienterat perspektiv. Sortimentet presenteras i Kjell & Companys fullspäckade tillbehörskatalog som uppdateras två gånger per år för att spegla teknikens trender. Dessa trender speglas även i Kjell & Companys teknikbokserie ”Hur funkar det?” som förklarar hur vardagstekniken fungerar och vilka möjligheter den erbjuder.

Taggar:

Citat

Vi har varit intresserade av att öppna i Norge sedan 2006. Vår första norska butik hamnar i Sandvika storsenter som är Norges största köpcenter. Vi hoppas på att hitta ytterligare några butikslägen i Norge under hösten. På några års sikt räknar vi med att ha cirka 60 butiker i Norge.
Mikael Dahnelius, etableringschef