Ny VD i Kjessler & Mannerstråle AB

Ny VD i Kjessler & Mannerstråle AB Styrelsen för KM Kjessler & Mannerstråle AB utsåg på onsdagen teknologie doktor Eskil Sellgren till VD för bolaget. Sellgren är affärsområdeschef för Mark och Anläggning inom J&W. Han tillträder den 22 juni 2000. J&W förvärvade aktie-majoriteten i KM nyligen och har för avsikt att lämna ett offentligt erbjudande till övriga aktieägare i KM. Därefter räknar J&W med att förfoga över 100% av aktierna, men redan nu är KM ett dotterbolag till J&W. Eskil Sellgren efterträder Christer Samuelsson som under viss tid framöver kommer att arbeta kvar för att underlätta integrationen av KM i J&W. För ytterligare information: Kontakta KM:s VD Christer Samuelsson, 070-517 30 84 eller J&W:s VD Thomas Erséus 0703-78 20 24 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/21/20000621BIT00860/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/21/20000621BIT00860/bit0002.pdf

Dokument & länkar