11 miljoner till kompetensutveckling för gjuteribranschen

KK-stiftelsen ger 11,2 miljoner kronor till Högskolan i Jönköping för att de ska utveckla en helt ny utbildning inom gjuteri på avancerad nivå. Satsningen stöds av hela gjuteribranschen. 

- Utbildningen väntas få stor betydelse för den växande gjuteriindustrin med dess många småföretag, liksom för fordons- och verkstadsindustrin, säger Madelene Sandström, vd på Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen.

Svenska Gjuteriföreningen, Volvo, Scania, SKF, Finnveden och Swerea Swecast är några av de företag och organisationer som stödjer utvecklingen av den helt nya magisterutbildningen vid Tekniska Högskolan, en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping.

Användningen av gjutna produkter ökar globalt. En viktig drivkraft är möjligheten att smälta och återanvända metaller utan kvalitetsförsämringar. Sverige är idag världsledande avseende tillverkningen av gjutgods.

- Den svenska gjuteriindustrins absolut största konkurrensmedel baseras på kunskapsintensiva och högteknologiska produkter, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström. Näringslivet har ett stort behov av att kompetensutveckla personal inom gjutning, och också kunna rekrytera högutbildade medarbetare under kommande år. Det kommer definitivt denna satsning att bidra med. Detta är en bransch i utveckling.

Utbildningen är på magisternivå, med kursmoduler som är tillgängliga på nätet för att därmed vara flexibla i både tid och rum, så att deltagarna kan kombinera arbete och studier.

- Med satsningen placerar sig Högskolan i Jönköping i framkant i sättet att arbeta med kompetensutveckling direkt mot näringslivet, säger Madelene Sandström. De här kurserna inom tillverkning och hållbara material ska utvecklas i samarbete med näringslivet, och därmed sammanföra högskolans starka kunskapsmiljöer med företagens strategiska kompetensbehov.

Satsningen ligger inom KK-stiftelsens programområden Expertkompetens för Innovation samt IT i Högre utbildning.

För mer information, kontakta Ulf Hall, kommunikationschef KK-stiftelsen: 
ulf.hall@kks.se, 08-566 481 33

KK-stiftelsens uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges 16 nya universitet och högskolor, när den sker i samverkan med näringslivet. Förutom att varje projekt ska ha vetenskaplig höjd ställer KK-stiftelsen som krav att näringslivet medverkar till ett värde som är lika stort som KK-stiftelsens finansiering. Denna samproduktion vet vi leder till ny kunskap och kompetens, nya produkter, metoder och processer samt effektivare verksamhet.

Taggar: