Pappersindustrin tar sikte på Japan

KK-stiftelsen ger 50,5 miljoner kronor i forskningsstöd till 20 forskningsprojekt runt om i Sverige. Det är de nya universiteten och högskolorna som får del av pengarna. Eftersom näringslivet går in med motsvarande summa får forskningsprojekten över 100 miljoner kronor.

Mest pengar tilldelas Högskolan Dalarna som får 12 miljoner kronor till fem projekt. Växjö universitet får 7,2 miljoner kronor, Högskolan i Gävle får 6 miljoner och Mittuniversitetet får nästan 5,6 miljoner.

Professor Tetsu Uesaka vid Fibre Science and Communication, FSCN, vid Mittuniversitetet får 3 420 000 kronor för projektet ”Extrem papperstillverkning: Ta pappersproduktionens effektivitet till ett maximum”. Projektets mål är att minska antalet avbrott i pappersmaskinerna vid de svenska pappersbruken med 90 procent och därmed komma ned i samma effektiva nivå som de japanska.

Förbättrad produktionseffektivitet anses som en av de viktigaste utmaningarna för att öka de svenska pappersbrukens konkurrensförmåga och för att tackla de kraftigt stigande energikostnaderna.

– Projektet har rönt stort intresse här på Stora Enso och kan vara en viktig katalysator för oss att komma vidare i den här frågeställningen. Varje procents ökning av effektiviteten har mycket stor inverkan på det ekonomiska resultatet, säger Håkan Byrde, avdelningschef, och Anders Wigsten, platschef, på Stora Enso Research.

Andra som får pengar är universiteten i Karlstad och Örebro, högskolorna i Malmö, Skövde och Borås, Mälardalens högskola och Blekinge tekniska högskola.

– Vi har lagt större vikt i år vid att projekten ska visa på en aktiv och engagerad samverkan mellan högskola och näringsliv. De forskningsprojekt som fått stöd ska också leda fram till konkreta resultat för de medverkande företagen. Redan i april kommer vi att göra en ny utlysning, säger Daniel Holmberg, programansvarig för ”Forskningsprojekt – högskola/universitet i samverkan med näringslivet” vid KK-stiftelsen.

KK-stiftelsens övergripande mål är att skapa ett konkurrenskraftigt Sverige. KK-stiftelsen vill genom sitt arbete understryka betydelsen av förnyade arbetssätt mellan näringsliv och akademi där parternas kunskap och kompetens kompletterar och bygger på varandra.

För mer information kontakta:
Daniel Holmberg, KK-stiftelsen, 08-56 64 81 28 eller 0733-47 81 28.

Dokument & länkar