KlaraBos första markförvärv görs i Bjuvs kommun

Det nystartade bostadsföretaget KlaraBo har genomfört sitt första markförvärv.

– Vi har fört och för en dialog med flera skånska kommuner och det känns mycket glädjande att kunna skriva avtal om vårt första markförvärv i Bjuvs kommun för att där uppföra ett 50-tal hyreslägenheter, säger KlaraBos VD Andreas Morfiadakis. 

– Det är väldigt roligt att KlaraBo nu förvärvar mark i Bjuv för att uppföra fastigheter för hyresbostäder här, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Månsson. Det visar att det finns en stark tro på Bjuvs kommun och framtiden här. 

– Bostadsbristen är utbredd i hela landet och det finns för få hyresbostäder, säger Andreas Morfiadakis. KlaraBos affärsidé är att uppföra ytsmarta och attraktiva hyresbostäder med rimliga hyror. Vi förvärvar markområden i orter i tillväxtregioner och uppför egenutvecklade, unika KlaraBo-hus av hög kvalitet. Vårt mål är att uppföra mellan 3 000 och 5 000 lägenheter inom fem till sju år. Målet är att lägenheterna i Bjuv ska vara klara för inflyttning i början av 2018.

För mer information kontakta gärna Andreas Morfiadakis, VD för Klara Bo, 0761-33 16 61.

Om KlaraBo 

KlaraBo uppför och förvaltar attraktiva bostäder med rimliga hyror. Det gör vi genom att förvärva tomter på natursköna områden i orter i tillväxtregioner och sedan snabbt och enkelt bygga kostnadseffektiva och ytsmarta egenutvecklade KlaraBo-hus.

Vi kan effektivt kombinera antalet lägenheter och lägenhetsstorlekar efter kommunens behov. Med vårt flexibla byggsätt kan vi också enkelt anpassa oss till tomternas storlek och utformning. KlaraBo startade sin verksamhet 2016, har huvudkontor i Malmö och agerar över hela landet. Vårt mål är att uppföra 3 000 – 5 000 lägenheter inom fem till sju år.

Dokument & länkar