Inbjudan – resultatpresentation första kvartalet

Report this content

KlaraBo publicerar sin delårsrapport för första kvartalet 2022 tisdagen den 3 maj kl. 08:00 och bjuder in till en webbsänd presentation och telefonkonferens samma dag kl. 09:00. KlaraBos VD Andreas Morfiadakis och CFO Jenny Appenrodt kommer att presentera delårsrapporten samt svara på frågor. Presentationen hålls på engelska.

Telefonkonferens
Tid: Tisdag 3 maj 2022, kl. 09:00
Telefonnummer för att delta i telekonferensen: 08-505 583 58

Presentationen webbsänds
Länk till webbsändningen: https://tv.streamfabriken.com/klarabo-q1-2022
Presentationen och webbsändningen kommer att finnas tillgängliga på www.klarabo.se efter telekonferensen.

 

För mer information:
Andreas Morfiadakis, VD KlaraBo
andreas.morfiadakis@klarabo.se
+46 76 133 16 61

Om KlaraBo
KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare. KlaraBo är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen KLARA B.