KlaraBo förlänger befintligt lån om drygt 500 Mkr till hösten 2027

Report this content

KlaraBo kommer att förlänga ett befintligt lån under september månad, med en nordisk bank som kreditgivare, om drygt 500 Mkr till hösten 2027. Kreditmarginalen i lånet understiger KlaraBos nuvarande genomsnittliga kreditmarginal och samtidigt förlängs bolagets kapitalbindning och uppgår till 2,6 år baserat på siffror per 2023-03-31.  

Pressmeddelande     Malmö den 28 juni 2023

”Det är ett styrkebesked för Klarabo att förlänga ett lån med bra villkor i rådande marknadsklimat. Samtliga KlaraBos lån är upptagna via nordiska banker vilket är en väsentlig fördel i dagens läge. Den förlängda kapitalbindningen bidrar dessutom till en ökad förutsägbarhet och en minskad refinansieringsrisk då bolagets nästa mindre förfall är först under andra kvartalet 2024”, säger Jonas Rosengren, CFO på KlaraBo.

Det aktuella lånet utgör drygt 10 procent av Klarabos totala lånestock.

 

För mer information:
Jonas Rosengren, CFO KlaraBo
jonas.rosengren@klarabo.se
+46 762 68 94 56

 

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare. KlaraBo är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen KLARA B.


 

Prenumerera

Dokument & länkar