KlaraBo förvärvar 74 hyreslägenheter i centrala Helsingborg

Report this content

KlaraBo har tecknat avtal om att förvärva 74 hyreslägenheter i Tågaborg i centrala Helsingborg. Beståndet uppfördes i början av 1950-talet och omfattar knappt 5 100 kvm uthyrbar area till ett hyresvärde om cirka 5,4 Mkr.

”Tågaborg är ett mycket attraktivt och populärt bostadsområde med närhet till både hav och centrum. Jag är glad att kunna bredda vår portfölj med dessa fastigheter samtidigt som vi ser stor potential att förädla beståndet”, säger Andreas Morfiadakis, VD för KlaraBo.

Fastigheterna håller generellt god standard sett till tekniska installationer och det yttre medan övriga delar präglas av originalstandard. Förutom standardhöjningar avser KlaraBo att utvärdera möjligheter till förtätning av beståndet.

Tillträde beräknas till den 2 december.

Efter förvärvet förvaltar KlaraBo cirka 1 820 hyreslägenheter i eget bestånd. Därtill har bolaget ytterligare 110 hyreslägenheter under produktion med planerad inflyttning under andra kvartalet 2020.

För mer information:
Jimmy Larsson, Fastighetschef
jimmy.larsson@klarabo.se
073-666 16 50

Andreas Morfiadakis, VD
0761-33 16 61

 

Om KlaraBo

KlaraBo förvärvar, förädlar, uppför och förvaltar attraktiva bostäder med rimliga hyror. Det gör vi genom att förvärva eller uppföra bostadsfastigheter på tillväxtorter i Sverige. Vid nyproduktion uppför vi snabbt och enkelt bygga kostnadseffektiva och ytsmarta egenutvecklade KlaraBo-hus.

Vi kan effektivt kombinera antalet lägenheter och lägenhetsstorlekar efter kommunens behov. Med vårt flexibla byggsätt kan vi också enkelt anpassa oss till tomternas storlek och utformning. KlaraBo startade sin verksamhet 2016, har huvudkontor i Malmö och agerar över hela landet. Vårt mål är att uppföra 3 000 – 5 000 lägenheter inom fem till sju år.

Prenumerera