Klaravik rivstartar med nya affärsområdet Obestånd

Har redan flera kunder och samarbetspartners på gång

Nätauktionsbolaget Klaravik har växt snabbt sedan bolaget startades för fem år sedan och har idag en stark avyttringskanal för verksamhetsmaskiner med täckning över hela landet. Med tre nyanställda experter inom Obestånd satsar nu Klaravik på att effektivt kunna stödja banker, finansbolag och konkursförvaltare under hela avyttringsprocessen. 

–  Nu känns det som rätt tid för oss att göra en mer fokuserad satsning på konkurser och obestånd då allt fler aktörer börjar inse att en högkonjunktur inte kan vara för evigt. Eftersom vi täcker hela Sverige, har en väldigt stark avyttringskanal och stor kompetens i frågan så har vi under en längre tid fått förfrågningar inom området, säger Joachim Ågren, affärsutvecklare och ansvarig för Obestånd på Klaravik.

Joachim Ågren kommer närmast från KVD Kvarndammen där han bland annat var chef för Obestånd samt vd för dotterbolaget KVD Heavy Equipment. Joachim har nu tagit med sig Niklas Antonsson och Ola Tjernström som är av Sveriges Handelskamrar förordnade värderingsmän. Tillsammans har de nästan 40 års erfarenhet av obestånd, konkurshantering och värdering.

 –  Det är en fantastisk kompetens som vi fått med Joachim, Niklas och Ola. Vår ambition nu är att leverera den bästa tjänsten inom Obestånd i Sverige. Vi ska kunna erbjuda ett rikstäckande och även nordiskt erbjudande och inte minst ämnar vi leverera den bästa kvaliteten, vilket vi har alla förutsättningar för, säger Christian Lenander, vd och medgrundare till Klaravik.

Klaravik har mäklare över hela Sverige och deras nätauktionssajt är en av landets mest använda. Tjänsten Obestånd består av Obestånd och Återtag och omfattar hela processen från undersökning och värdering till försäljning och bortförsel och eventuell lagring av objekten.


För mer information, kontakta:
Joachim Ågren, Affärsutvecklare Obestånd, Klaravik:  joachim.agren@klaravik.se, mobil 072–4027073           
Christian Lenander, vd Klaravik: lenander@klaravik.se, mobil 070-2807902


Om Klaravik
Klaravik tillhandahåller nätauktioner för tunga maskiner och har 65 medarbetare fördelade på fyra marknader; Sverige, Norge, Danmark och Östeuropa. Bolaget förmedlar för närvarande affärer mellan köpare och säljare på dessa marknader för närmare 700 MSEK årligen. För att säkerställa en förenklad och kundanpassad betalningslösning har Klaravik ett nära samarbete med Swedbanksägda PayEx. För mer info: www.klaravik.se. 

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Nu känns det som rätt tid för oss att göra en mer fokuserad satsning på konkurser och obestånd då allt fler aktörer börjar inse att en högkonjunktur inte kan vara för evigt. Eftersom vi täcker hela Sverige, har en väldigt stark avyttringskanal och stor kompetens i frågan så har vi under en längre tid fått förfrågningar inom området.
Joachim Ågren, affärsutvecklare och ansvarig för Obestånd på Klaravik.
Det är en fantastisk kompetens som vi fått med Joachim, Niklas och Ola. Vår ambition nu är att leverera den bästa tjänsten inom Obestånd i Sverige. Vi ska kunna erbjuda ett rikstäckande och även nordiskt erbjudande och inte minst ämnar vi leverera den bästa kvaliteten, vilket vi har alla förutsättningar för.
Christian Lenander, vd och medgrundare till Klaravik