Över 100 000 registrerade budgivare på Klaraviks auktionsplattform

Nätauktionsbolaget Klaravik har växt snabbt sedan bolaget startades för fem år sedan och är idag en viktig avyttringskanal för verksamhetsmaskiner med täckning över hela landet. Den 22 januari 2018 uppnåddes en milstolpe då budgivare nummer 100 000 la in ett bud på plattformen.

Klaravik har haft en snabb tillväxt av såväl säljare som budgivare på sin auktionsplattform. Vid inledningen av 2016 fanns drygt 38 500 unika budgivare på plattformen. Motsvarande siffra för inledningen av 2017 var drygt 62 000, en ökning om dryga 60 procent. Under 2017 bibehölls den snabba tillväxttakten om dryga 60 procent och drömgränsen 100 000 unika budgivare uppnåddes den 21 januari 2018. En skjutstativtruck från BT var det objekt som den 100 000:e budgivaren var intresserad av.

 

– Den snabba tillväxten ser vi som ett kvitto på att vi är nära våra kunder, enkla att ha att göra med och att det går snabbt att köpa och sälja hos oss, vilket också är de ledord vi strävar efter i den dagliga verksamheten. Med fler budgivare på plattformen får vi också möjligheten till fler säljuppdrag, eftersom en viktig faktor för många av våra säljande kunder är att snabbt kunna frigöra utrymme då man ofta redan ersatt de sålda produkterna, säger Christian Lenander, vd på Klaravik.

   

Under 2018 kommer Klaravik bredda verksamheten ytterligare vilket bolaget tror kommer möjliggöra en fortsatt expansion av antal budgivare.

 

För mer information, kontakta:
Christian Lenander, vd Klaravik: lenander@klaravik.se, mobil 070–2807902

 

Om Klaravik
Klaravik tillhandahåller nätauktioner för tunga maskiner, verktyg och andra fordon. Bolaget har 65 medarbetare fördelade på fyra marknader; Sverige, Norge, Danmark och Östeuropa. Klaravik förmedlar för närvarande affärer mellan köpare och säljare på dessa marknader för närmare 700 MSEK årligen. För att säkerställa en förenklad och kundanpassad betalningslösning har Klaravik ett nära samarbete med Swedbanksägda PayEx. För mer info: www.klaravik.se

 

 

 

 

 

 

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

En skjutstativtruck från BT var det objekt som den 100 000:e budgivaren var intresserad av.
Twittra det här

Citat

Den snabba tillväxten ser vi som ett kvitto på att vi är nära våra kunder, enkla att ha att göra med och att det går snabbt att köpa och sälja hos oss, vilket också är de ledord vi strävar efter i den dagliga verksamheten. Med fler budgivare på plattformen får vi också möjligheten till fler säljuppdrag, eftersom en viktig faktor för många av våra säljande kunder är att snabbt kunna frigöra utrymme då man ofta redan ersatt de sålda produkterna
Christian Lenander, vd på Klaravik