Bokslutskommuniké för 2018/2019

Report this content

Det interaktiva elearningsutbildningsföretaget Klick Datas verksamhetsår 2018/2019 visar ett redovisat resultat efter skatt om -0,1 Mkr (-0 Mkr), vilket ger -0,06 SEK/aktie (0,00). Omsättningen blev 3,1 Mkr (5,4 Mkr).

Ingen utdelning föreslås (0,00).

För resultat och balansräkning samt kassaflödesanalys samt förklaringar till utvecklingen hänvisas till redovisade tabeller, förvaltningstext och Noter i bifogande Årsredovisning.
Årsstämma: 23 aug 2019.
Avstämningsdag för utdelning: ej aktuell

Kommande rapporter: Kvartalsredovisning Q1: 4 September 2019
Halvårsrapport: H1 2019/2020: 6 dec 2019.
Insynshändelser sedan förra rapporten: se Finansinspektionens hemsida

Bokslutsrapporten är granskad av bolagets revisorer.

Om Klick Data
Klick Data säljer molntjänsten KlickData som är ett utbildningssystem inom SaaS för företag. Se www.k3.nu

För mer information: www.klickdata.se

__________

Styrelsen

Klick Data AB (publ)

Dokument & länkar