Klick Data skickar fysiskt brev till aktieägare angående avnotering

Report this content

Styrelsen för Klick Data har efter sitt senaste styrelsemöte valt att skicka ut ett fysiskt brev till alla aktieägare med information och frågeställningar angående avnotering på Spotlight Market då många missar digital information som flimmrar förbi på skärmen. 
Brevet som b.a innehöll pressrelease från 15 oktober samt kompletterande frågor och svar från styrelsen samt en LinkedIn fråga från en aktieägare direktaviserad till huvudägaren postades fredagen den 25 Oktober med följande lydelse. 

Stockholm 2019-10-25

Klick Data aktie avnoteras 15 januari 2020  

Kära Aktieägare i Klick Data,  

Vi har legat på Aktietorget, numera Spotlights marknadsplats sedan 2004. 

I förra veckan gick vi ut med pressmeddelandet om att vi kommer upphöra med det den 15 januari 2020. Se bilaga 1. 

Det innebär att du som aktieägare kommer få en betydligt sämre möjlighet att köpa och sälja dina aktier. För att tala klarspråk: Du blir mer inlåst. 

Många läser inte alla meddelanden på skärmen så därför skickar vi denna information till dig brevledes så att du kan ta del av informationen och agera efter detta.  Några frågor som har dykt upp med anledning av avnoteringen:

1. Får huvudägare köpa aktier under avnoteringsperioden? 

Den största ägaren av Klick Data är en sk. insider och är förhindrad att köpa och sälja aktier en månad innan en rapport. Annars är huvudägaren fri att köpa och sälja allt annat lika. 

Det ger följande tidshorisont med hänsyn till nuläget. 

15 okt - 5 nov: Insiders får handla med aktien

6 nov - 6 dec: Insiders får inte handla med aktien med 30 dagars regeln. 

6 dec: Halvårsrapport 

6 dec - 15 jan: Insiders får handla med aktier i Klick Data. 

16 jan 2020: Ingen handel i Klick Data kommer ske på Spotlights Marknadsplats. Insiders eller någon annan kan inte längre köpa eller sälja på Spotlights Marknadsplats. 

2. Vilken rapportering kommer ske framgent? 

Årsredovisning blir den enda rapport som kommer tas fram framgent. Kvartalsrapporter och Halvårsrapporter försvinner. 

3. Kommer det ett bud från huvudägare? 

Bolaget Klick Data kan inte kommentera huvudägares avsikter. Att ta fram bud är en generellt sett en kostsam process som ägarna får ta ställning till är värt besväret. Huvudägare har inget legalt tvång att lägga bud. 

Om det förelåg ett bud har styrelsen en skyldighet att kommentera och rekommendera aktieägarna att acceptera eller inte. I nuläget av en avnotering med ett "icke-bud" kan vi bara rekommendera att följa handeln och bedöma själva vilket pris som köparna i marknaden väljer att bjuda på och om man vill äga aktier efter avnotering eller inte samt att tydliggöra valen. 

4. Vad händer om man inte vill sälja? 

Ingenting. Man får allt annat lika svårare att sälja aktien i framtiden då en fungerande marknadsplats saknas. Det blir upp till varje aktieägare att själv hitta köpare. Den tilltänkta köparen ärver samma problem att i sin tur hitta köpare i framtiden vilket allt annat lika påverkar priset. Det som tidigare tog knappt någon minut på skärmen hos en nätmäklare kan framgent ta veckor eller månader med en annons på Blocket.

5. Kommer utdelning att ske i framtiden?

Huvudägares avsikt med resultatdisposition som avgörs på årsstämma framgent kan bolaget inte kommentera. De senaste åren har ingen utdelning skett. Se bilaga 2.

6. Kan beslutet om avnotering ändras? 

Avnoteringsprocessen pågår och kan inte hävas med annat än att en ny ansökan skulle komma in och omfatta samma långa och i sammanhanget dyra process till Spotlight likvärdigt att börja om från början med due diligence, framtagande av prospekt etc. 

Beslut att fatta: 

  1. Ligga kvar. Att aktivt inte göra något efter att ha tagit del av informationen ovan. 
  2. Sälja medan handel på Spotlight pågår och investera i något annat. 
  3. Köpa mer innan avnotering. 

Vi beklagar om ni uppfattar att beslutet om avnotering påverkar er aktieägare negativt vilket gjort att vi väntat väldigt länge med beslutet. Tack för ert långa förtroende för vårt företag. 

Styrelsen
Klick Data AB                                        


Bilaga 1. Pressrelase från 15 oktober avseende beslut om avnotering och skälen bakom beslutet 

Bilaga 2. Fråga från Niklas Sävås, aktieägare i Klick Data till E Bolinder på LinkedIn

Tjena Erik! Det var trevligt att ses igen på senaste bolagsstämman. Jag tycker det är ett bra beslut att avnotera bolaget. Det kändes som det enda rätta med tanke på att kostnaderna för noteringen är så pass höga jämfört med omsättningen. Självklart hade jag och många andra mindre aktieägare (skulle jag gissa) sett att ägarfamiljen hade lagt ett uppköpsbud som speglar värdet i bolaget. Min bild är att aktien är värd 6-10kr i dagsläget med tanke på de tillgångar som finns samt det nedlagda arbetet i den nya plattformen och existerande kundportfölj. Lösningen som ligger på bordet gör det svårt att sälja aktierna och svårt att behålla dem. Bilden jag fått av dig är att du försöker göra gott för de många och jag hoppas och tror att du väljer den vägen i det här fallet också och inte som andra ägarfamiljer gjort i liknande fall utnyttjar en stark situation mot minoritetsaktieägarna för egen vinning. Bästa hälsningar Niklas”

E Bolinder, huvudägares svar:
(Som skickas i pressmeddelande till samtliga aktieägare samtidigt och som därefter skickas som privat meddelande till Niklas när svaret är publikt)

Hej Niklas,
Tack för din fråga. Jag kan inte svara på denna fråga privat med annat än att jag gör frågan och svaret publikt vilket jag nu gör. Du får därför detta svar på LinkedIN efter att jag skickat det i pressmeddelande och i brev till registrerade aktieägare;

Bra att du delar styrelsens beslut i sak. Och att du verkar ha ett gott intryck av mig och min vilja och intention att göra rätt för mig. Tack.

Bolaget Klick Data har fattat ett beslut om avnotering. Det gäller.

Avseende din fråga som riktats till mig i egenskap av huvudägare:
Huvudägaren Kunskapus AB och i den bemärkelsen jag själv som huvudägasfärens högsta ansvarig har att ta hänsyn till 1) likviditet privat 2) bolagets möjlighet till att få krediter (med bl.a. Klick Data aktier som säkerhet) 3) Vilja av att lägga ett bud. 4) Andra faktorer

Även om vi i huvudägarsfären som du sett via insiderlistan har köpt aktier under hösten över marknaden kan faktorer som vilja, bolagets och privata krediter vara faktorer som gör att ett bud inte har eller kommer att komma. Det är upp till var och en att avgöra huvudägarens sätt att agera och bedöma denna utifrån upplevt värde, samt kutym och intentioner om vad som är brukligt. Man kan tycka illa eller bra om detta. Utan att det föreligger någon konspirationsteori kan det föreligga det faktum att praktiska förhållanden är sådana att inget bud kommer för att det helt enkelt inte går. Det kan även vara så att du teoretiskt har rätt att ett bud kan komma. Det är dock stora kostnader i sammanhanget att ta fram prospekt, och skaffa market maker samt eventuellt ha en inlösenprocess i händelse av att huvudägare får över 90%. Därför är köporder i orderboken från huvudägares sida att ses som en budgetvariant av ”bud” i praktiken. Vi skulle helt kunna avstå från att köpa och ”glömma bort” gamla aktieägare och inte välja att köpa alls. Eller köpa en del men inte allt utefter vår budget. Det är upp till var och en att bedöma.

Vi ser som huvudägare att så många som möjligt tar aktivt ett beslut att sälja eller stanna kvar (samt eventuellt väljer att köpa mer) under perioden under noteringen på Observationslistan när det fortfarande är enklare att köpa och sälja (fram till 15 Jan). Vår ägarsituation med ett fåtal aktieägare som inte är engagerade och som blir kvar efter avnoteringen är inte önskvärd eller rättare sagt optimal då förhandlingar med andra strategiska partners är lättare att föra utan att ha ett mindre antal småägare. Ägarsituationen har varit ett Moment 22 länge. Jag tror det dock är huvudägarfamiljens vilja att även in fortsättningen arbeta för att bolaget blir lönsamt och att framtida utveckling med risk och med möjligheter delas av alla aktieägare även efter en notering upphör. Så givetvis är alla välkomna kvar som ägare efter avnotering. Oavsett ägarbild.

Jag är också av den uppfattningen att bolaget behöver ett antal år framför sig innan vi som huvudägare kan bevilja en utdelning, med tanke på hur det har gått på senare år. Även om styrelsen skulle rekommendera en sådan utdelning i framtiden. Jag ser också som huvudägare det som väldigt osannolikt att vi åter skulle notera bolaget under överskådlig tid. Därför är det bra om aktieägare känner till detta och kan basera sin situation med tydlighet.

Med det sagt kan saker och ting komma att ändra sig. Men svaret på om jag tror ett bud kommer i närtid är kortfattat ett tydligt ”Nej”. Om du tycker att bolaget är värt mer än marknadspriset är du som alla andra välkommen att handla på det du tror att du kan få betalt i framtiden. Om förlusten på drygt en krona per aktie för förra årets resultat delas upp per vecka är det ca. 2 öre per vecka som Klick Data förlorade. Lyckas vi inte vända den trenden är bolaget inte värt 6-10 kronor som du anser det vara värt. Så allt annat lika om man extrapolerar förra årets resultat är bolaget värt mindre för varje vecka. Det kan också vara så att vi är i botten av en långvarig cykel. Det är i vart fall vårt mindset och med premisserna vi arbetar.

Hoppas svaret gav dig mer kött på benen för att fatta ett beslut avseende sälja, ligga kvar eller köpa mer.
Hälsningar
Erik

Bilaga 3. Artikel från Veckans Affärer https://www.va.se/nyheter/2015/04/07/10-satt-att-gora-battre-aktieaffarer-genom-att-besegra-dina-hjarnspoken/

Dokument & länkar