Kvartalsredogörelse Q3 2017/2018

Report this content

E-learningföretaget Klick Datas första 9 månader av verksamhetsåret 2017/2018 för perioden
1 maj – 31 januari (Q1-Q3) visar ett redovisat resultat om -1,1 Mkr (0,9) motsvarande -0,49 kr/aktie (0,36) före skatt. Omsättningen blev 4,7 Mkr (5,4).

Utvecklingen har sina orsaker till fortsatta och intensifierade utvecklingskostnader för den nya plattformen KlickData samtidigt som utrullningen av den nya plattformen ännu inte skett med annat än pilotprojekt till befintliga kunder under perioden med en sen betaversion. Under 2018 kommer den nya plattformen KlickData i färdig lanseringsversion att succesivt rulla ut till samtliga befintliga kunder vilket kommer påverka utvecklingen 2018/2019 och framgent.
Finansiella placeringar har under perioden Q3 minskat med -0,4 Mkr pga. av portföljens huvudsakliga investering i Hennes & Mauritz. 

Q3 17/18 avser perioden 1 november 2017- 31 januari 2018.
Q1-Q3 17/18 avser perioden 1 maj 2017- 31 januari 2018.
Aktietorgets krav på kvartalsredogörelse kräver information om ”Likvida medel vid periodens slut”: 3046984 SEK

K3= Klickportalen K3, se www.klickportalen.se
Antal aktier utestående per 2018-01-31 : 2 448 000 (2 448 000)
Kvartalsredogörelse är ej granskad av bolagets revisorer.

Nästa rapport:
Bokslutskommuniké 2017/2018: 29 juni 2018.

Om Klick Data
Klick Data AB (publ) levererar kunskapsutvecklingstjänster på internet till företag, organisationer och individer genom den egenutvecklade kompetensportalen Klickportalen K3 (K3), se http://www.k3.nu.
För mer info om Klick Data: http://www.klickdata.se

Styrelsen 2017-03-03
Klick Data AB (publ)

Dokument & länkar