Stämmobeslut 2018-08-29

På Klick Datas årsstämma 2018-08-29 beslöts bl.a. att

  • fastställa den i årsredovisningen framlagda resultatdispositionen och i enlighet med styrelsens förslag. Således beslöts ingen utdelning för 2017/2018.
  • enhälligt bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017/2018
  • till ny styrelse omvälja ordinarie ledamöter Bruno Neeser, Ulrika Bolinder, Markus Bolinder, Claes Tellman som ordinarie ledamot. Till styrelsesuppleant omvaldes Chris Tornerhielm.
  • Omvälja bolagets revisor Jenny Gentele
  • Ge styrelsen mandat att fram tom till nästa årsmöte besluta om nyemission enligt förslag till stämman om upp till sammanlagt 4496000 aktier.

 

Antal aktier utestående per 2018-08-28 : 2 448 000 (2 448 000)

Nästa rapporter: Kvartalsredovisning Q1: 4 sept 2018
Halvårsrapport  H1 2018/2019: 6 dec 2018.


Om Klick Data

Klick Data AB (publ) leverera molntjänster för utbildning till företag och organisationer genom den egenutvecklade kompetensportalen Klickportalen K3 (K3), under namnbyte till KlickData: https://kunskap.klickdata.se  

K3= Klickportalen K3, se www.klickportalen.se

För mer information :  www.klickdata.se

__________

Styrelsen

Klick Data AB (publ)

Om oss

Klick Data AB (publ) levererar kunskapsutvecklingstjänster på Internet till företag och organisationer genom den egenutvecklade kompetensportalen Klickportalen K3 (K3), se http://www.k3.nu

Prenumerera

Dokument & länkar