Klimator erhåller order från ledande japansk fordonstillverkare

Report this content

Klimator har fått en order avseende sensorteknologin AHEAD från en ledande japansk fordonstillverkare. Ordern omfattar en utvärdering av AHEAD under vintern 2021/2022 med syfte att fastställa om AHEAD ska implementeras i serieproduktion. Ordervärdet uppgår initialt till cirka 54 000 EURO.

Utvärderingen av AHEAD sker i anslutning till fordonstillverkarens utveckling av avancerade förarstödssystem och autonoma system. Den information om väglag som AHEAD bidrar med kan då användas för att utveckla mer sofistikerade funktioner och som i slutändan ger ett betydande mervärde för konsumenten.

”Vi för dialoger med en mängd aktörer i fordonsindustrin, såväl bland fordonstillverkare som underleverantörer. Den information som Klimator tillhandahåller är av hög strategisk vikt vilket medför att det är många instanser hos våra kunder som ska lämna synpunkter. Det tar därför ofta lång tid innan vi når i mål och får skarpa affärer. Denna order är resultatet av ett långsiktigt försäljningsarbete mot den japanska marknaden och vi ser det som en kvalitetsstämpel att nå affärsavslut med en global fordonstillverkare på andra sidan världen under en period där resor inte varit möjliga att genomföra.”, säger Viktoria Bogren, Automotive Business Development Manager hos Klimator.

Om AHEAD

AHEAD är en patenterad sensorteknologi som i realtid analyserar väglag och friktion framför ett fordon i rörelse. Teknologin är ett resultat av över tio års forskning och utveckling inom väglagsklassificering. AHEAD ger fordonssystem information om rådande väglag vilket ökar funktionalitet och användning av avancerade förarstödsystem och självkörande teknologi, såsom till exempel automatiska nödbromssystem.

För ytterligare information

Patrik Simson, VD Klimator

E-post: patrik.simson@klimator.se

Telefon: +46 (0) 70 283 77 65

Denna information är sådan information som Klimator AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-10-19 13:20 CET.

Om Klimator.

Klimator är ett svenskt mjukvarubolag med över 30 års forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi. Bolaget har två patenterade innovationer: dataplattformen Road Condition Data (RCD) som med hög precision kan göra prognoser över vägväder i realtid och upp till 72 timmar fram i tiden, samt sensorteknologin AHEAD som i realtid kan avgöra framförvarande vägs förhållanden. Klimators syfte är att bidra till säkrare vägar och öka tillgängligheten av självkörande funktioner.

Prenumerera

Dokument & länkar