• news.cision.com/
  • Klimator/
  • Klimator ett av åtta företag att ingå i MobilityXlab Batch 10 med marknadsledare inom mobilitetsbranschen

Klimator ett av åtta företag att ingå i MobilityXlab Batch 10 med marknadsledare inom mobilitetsbranschen

Report this content

Klimators har blivit utvalda som ett av de åtta företag som kommer ingå i MobilityXlab Batch 10, en samverkansplattform tillsammans med sju världsledande branschpartners. Programmet innebär att Klimator kommer arbeta med att skapa framtidens mobilitetslösningar med MobilityXlabs branschpartners CEVT, Ericsson, Polestar, Veoneer, Volvo Cars, Volvo Group, and Zenseact. Programmets prioritet ligger i validering och praktisk utveckling av en produkt vilket är oerhört värdefullt för de deltagande företagen.

”Detta är en otroligt spännande möjlighet, där vi som företag får möjligheten att i koncentrerad miljö utveckla lösningar tillsammans med MobilityXlabs partners med det långsiktiga målet att kunna accelerera tillsammans och skapa kommersiella lösningar för att möjliggöra framtidens mobilitet där vi tror proaktiv information om vägväder hör hemma.” säger Viktoria Bogren, ansvarig för affärsområdet Automotive hos Klimator.

 

 

 

För ytterligare information
Patrik Simson, VD Klimator AB

E-post: patrik.simson@klimator.se
Telefon: +46 (0) 70 283 77 65

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Om Klimator
Klimator AB är ett börsnoterat mjukvarubolag med över 30 års forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi. Bolaget har två innovationer - Dataplattformen Road Condition Data (RCD) som med hög precision kan göra prognoser över vägväder i realtid och upp till 18 timmar fram i tiden, samt sensorteknologin AHEAD som i realtid kan avgöra framförvarande vägs förhållanden. Med dessa innovationer tillhandahåller Klimator precis och säker vägväderdata till vintervägsunderhållning och till fordonsindustrin med syftet att bidra till säkrare vägar och ökad tillgänglighet av självkörande funktioner. Under 2020 förvärvades HedeDanmarks affärsverksamhet inom uppkopplade sensorer (IoT) för att bredda och förstärka Klimators produktportfölj.

Taggar: