Klimator vinner treårigt kontrakt i Litauen inom vinterväghållning

Report this content

Klimator har vunnit en offentlig upphandling från Kelių priežiūra, Litauens största entreprenör och leverantör av vintertjänster. Kelių priežiūra, som har ett starkt fokus på digitalisering och transformation av väg-, och väglagsinformation, kommer använda Klimators digitala tjänst – Road Status Information – under en treårsperiod. Kelių priežiūra kommer integrera Road Status Information tillsammans med andra system i syfte att nå ökade miljövinster genom ett mer effektivt resursutnyttjande inom vinterväghållning. Kontraktsvärdet uppgår till cirka 2,7 MSEK över hela treårsperioden.

”Klimator stärker sin position som ledande leverantör av väglagsprognoser och digitaliserade beslutsstöd genom ordern från Kelių priežiūra, som är en mycket progressiv aktör inom transformationen av vinterväghållning. Vi har befäst en stark position som kunskapsnod i denna transformation och arbetar, eller för dialoger, med de största aktörerna inom flera marknader. Med den gedigna erfarenhet vi samlat på oss, och genom nära samarbeten med våra kunder, fortsätter vi att utveckla nya innovativa funktioner som annars är mycket svårt för en enskild aktör att utveckla.”, säger Emil Danielsson, ansvarig för affärsområdet Winter Maintenance hos Klimator.

Om Kelių priežiūra

Kelių priežiūra förvaltar och underhåller över 21 000 km statliga vägar i Litauen. Företaget har cirka 2 400 specialister som verkar över hela landet i syfte att säkerställa hög trafiksäkerhet och ett effektivt vägunderhåll av det litauiska vägnätet. Kelių priežiūra lägger stor vikt vid transparens, etik och socialt ansvar samt implementerar i hög utsträckning modern teknologi för att nå en vinterväghållning som är State of the Art.

Om Road Status Information

Road Status Information (RSI) är en digital Software as a Service-tjänst som samlar in data från en mängd olika källor och bearbetar denna med avancerade klimatmodeller för att ge detaljerade väglagsprognoser. Dessa högupplösta prognoser används av vintervägsentreprenörer för att fatta kritiska beslut om när, var och hur åtgärder för snöröjning och halkbekämpning ska genomföras. Klimators prognoser underlättar därmed för entreprenörer hur de ska planera och genomföra sitt arbete. Det innebär i förlängningen kostnadsbesparingar på upp till 30 procent, ett minskat klimatavtryck genom reducerad saltning och säkrare vägar att färdas på.

Denna information är sådan som Klimator är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-20 08:58 CET.

För ytterligare information

Patrik Simson, VD Klimator

E-post: patrik.simson@klimator.se

Telefon: +46 (0) 70 283 77 65

Om Klimator.

Klimator är ett svenskt mjukvarubolag med över 30 års forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi. Bolaget har två patenterade innovationer: dataplattformen Road Condition Data (RCD) som med hög precision kan göra prognoser över vägväder i realtid och upp till 72 timmar fram i tiden, samt sensorteknologin AHEAD som i realtid kan avgöra framförvarande vägs förhållanden. Klimators syfte är att bidra till säkrare vägar och öka tillgängligheten av självkörande funktioner.

Prenumerera