Klimator vinner ytterligare affärer inom smart vinterväghållning

Report this content

Klimator vinner ytterligare en kommun inom smart vinterunderhåll i Danmark. Det totala ordervärdet för kommande tolv månaderna uppgår till 360 KSEK och innefattar leveranser av 25 IoT baserade väderstationer, klimatologiska tjänster och RSI – Road Status Information – smart beslutstöd för vinterväghållning.

Affären bekräftar ytterligare Klimators ledande position som leverantör av smarta kombinationer av modern teknologi i våra IoT baserade väderstationer och vår beslutsstödsprogramvara RSI. Det är en mycket attraktiv lösning för kommuner som dels vill digitalisera och förnya sina befintliga metoder, dels samla ytterligare värdefulla data att fatta bättre beslut utifrån.

”Vi upplever att det finns ett stort intresse på våra marknader att bidra till en nödvändig klimatomställning och effektivera resurser genom smarta sensorer och analyssystem. Det är oerhört glädjande att både nya kommuner ser denna potential och att befintliga förnyar och kompletterar med nya sensorer löpande i sina avtal med oss. Vi ser det som ett styrkebesked för vår innovationshöjd och förmåga att leverera hög kundnytta”, säger Emil Danielsson, ansvarig för affärsområdet Winter Maintenance och Sensor Solutions.

Om Road Status Information

Road Status Information (RSI) är en digital SaaS som samlar in data från en mängd olika källor och bearbetar denna med avancerade klimatmodeller för att ge detaljerade prognoser för vägar, cykelvägar och gångbanor. Dessa högupplösta prognoser används av trafikverk och vintervägsentreprenörer för att fatta kritiska beslut om när, var och hur åtgärder för snöröjning och halkbekämpning ska genomföras. Klimators prognoser underlättar beslut, planering och uppföljning av åtgärder och bidrar till att använda resurser effektivare och en viktig del i att minska klimatavtryck.

Om Klimators IoT-erbjudande

Klimator erbjuder ett brett utbud av uppkopplade sensorer som bland annat mäter grundvattennivåer, vattennivåer i sjöar och vattenreservoarer, breddavlopp i brunnar, väderstationer för vinterväg, jordfuktighet, och personflöden. Med hjälp av sensorerna samlas data in och lagras på Klimators IoT-plattform, där kunden kan ta del av olika tjänster som att konfigurera larm, analysera data, skapa rapporter baserade på Power BI eller hämta data via API till kundens eget interna system. Klimators IoT-lösningar kräver ingen anslutning till elnät eller internet, utan drivs med batterier och kopplas upp via nätverk som till exempel NBIOT och Sigfox. För kunden innebär det ett enkelt inträde till ett mer modernt digitalt arbetssätt.

Denna information är sådan som Klimator är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-01-14 16:02 CET.

För ytterligare information

Patrik Simson, VD Klimator AB

E-post: patrik.simson@klimator.se

Telefon: +46 (0) 70 283 77 65

Denna information är sådan information som Klimator AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-01-14.

Om Klimator

Klimator är ett svenskt mjukvarubolag med över 30 års forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi. Bolaget har två patenterade innovationer: dataplattformen Road Condition Data (RCD) som med hög precision kan göra prognoser över vägväder i realtid och upp till 72 timmar fram i tiden, samt sensorteknologin AHEAD som i realtid kan avgöra framförvarande vägs förhållanden. Klimators syfte är att bidra till säkrare vägar och öka tillgängligheten av självkörande funktioner.

Prenumerera

Dokument & länkar