Nyhetsbrev mars 2021 - VD har ordet

Report this content

Vår affärsenhet inom Automotive har under vintern gjort stora framsteg relaterat till både vår affär och teknik. Under första kvartalet har vårt utvecklingsteam ansökt om ytterligare ett värdefullt patent inom Klimators AHEAD-teknologi, där användandet av LiDAR är inkluderat. Patentet kommer stärka Klimators produkt- och IP-portfölj gentemot biltillverkare, samt underleverantörer, vilka utvecklar självkörande fordon eller underliggande teknologier där LiDAR är en central komponent.

Affärsmässigt gör vi lovande framsteg i form av ingående dialoger med en tysk biltillverkare i premiumsegmentet samt en japansk biltillverkare i volymsegmentet. Det pågår även parallella dialoger med flertalet biltillverkare och globala underleverantörer i Europa, Japan och USA, där intresset bedöms vara stort för RCD, AHEAD samt kombinationen av produkterna vilken möjliggör en unik informationsgrad gällande underlaget framför ett fordon. Vår dedikerade affärsenhet arbetar nu intensivt med att besvara offertförfrågningar och vi ser fram emot att kunna dela positiva nyheter under 2021. 

Fortsättningsvis har Klimators demonstrationsbil varit till stor nytta då våra team genomfört demonstrationer för nyckelpersoner inom den svenska bilindustrin. Utöver nyckelpersoner från biltillverkare och underleverantörer har vi haft nöjet att digitalt demonstrera våra teknologier för nyckelpersoner inom Euro NCAP där värdet av ”Predictive & Detective Road Weather System” belystes och bekräftades. Vidare jobbar vi kontinuerligt med att Euro NCAP skall införa ”Predictive & Detective Road Weather Systems” i 2023 års Roadmap, vilken sammanfattar högt ställda säkerhetskrav vilka i stort sett alla världens biltillverkare strävar efter att uppnå.

För ytterligare information

Torbjörn Gustavsson, VD Klimator
E-post: torbjorn.gustavsson@klimator.se
Telefon: +46 (0) 70 917 02 52

Om Klimator. Klimator är ett svenskt mjukvarubolag med över 30 års forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi. Bolaget har två patenterade innovationer: dataplattformen Road Condition Data som med hög precision kan göra prognoser över vägväder i realtid och upp till 72 timmar fram i tiden, samt sensorteknologin Ahead som i realtid kan avgöra framförvarande vägs förhållanden. Klimators syfte är att bidra till säkrare vägar och öka tillgängligheten av självkörande funktioner.

Prenumerera

Dokument & länkar