Oulu stad investerar i pilotprojekt för digital vinterväghållning

Report this content

Smarta städer med medvetna medborgare är en framväxande trend och den finska staden Oulu hakar nu på trenden med ett smartare sätt att förutse och underhålla vägar och cykelbanor. Oulu stad kommer under kommande vintersäsong att samarbeta med Autori och Klimator för att med hjälp av Klimators ledande tjänst, Road Status Information (RSI), effektivisera stadens åtgärder för vinterväghållning. Projektet förväntas medföra kostnadsbesparingar, bättre kvalitet vad gäller snöröjnings- och halkbekämpningsåtgärder, en förbättrad stadsmiljö och fler insikter genom informationsdelning inom kommunen.

”Transformationen har påbörjats och allt fler regioner och kommuner i Europa delar Klimators vision om hur vi tillsammans kan bidra till en mer hållbar värld, använda resurser på ett smartare och mer effektivt sätt och samtidigt öka kvalitet och säkerhet längs våra vägar. Vi är väldigt glada över att Oulo stad, med sina närmare 250 000 invånare, nu förenar sig till vårt omfattande nätverk av kommuner som delar våra värderingar och målsättningar. Låt oss tillsammans skapa förutsättningar för säkrare vägar!”, säger Emil Danielsson, affärsområdesansvarig för Winter Maintenance hos Klimator.

”Vi har mött ett stort intresse från kommuner i Finland sedan vi annonserade vårt strategiska fokus på smartare vinterväghållning och att vi nu ihop med Klimator kombinerar vår gemensamma gedigna erfarenhet och kunnande inom området. Vi vill spela en viktig roll i transformationen av strategisk vinterväghållning och dess metodutveckling för att bidra till en bättre och mer hållbar värld.”, säger Keijo Pulkkinen, VD för Autori, strategisk partner till Klimator i Finland.

Om Oulo stad

Oulo stad, även kallad ”norra Finlands huvudstad”, har cirka 250 000 invånare och är den snabbast växande regionen i Finland. Regionen är välkänd för dess framväxt inom nya teknologier, vars centra är Oulu universitet som grundades 1958. Det finns flera forskningsparker inom teknik och medicin och ett stort antal teknikbolag i regionen, däribland Nokia. Totalt sysselsätts över 10 000 medarbetare inom tekniksektorn i regionen. Oulu är ett ledande nav i norra Skandinavien inom näringsliv, utbildning, kulturliv och teknisk innovation.

Om Autori

Autori är en finsk leverantör av programvara och informationstjänster för underhåll av vägar och gator. Bolaget grundades 1988 och arbetar idag tillsammans med myndigheter, entreprenörer och konsulter inom väg- och gatuunderhåll i såväl Finland som Sverige.  Några exempel på kunder till Autori är AFRY, YIT, NCC, Skanska, Svevia och Peab.

Om Road Status Information

Tjänsten Road Status Information är en digital Software as a Service-tjänst (SaaS) som samlar in data från en mängd olika källor och bearbetar denna med Klimators avancerade klimatmodeller för att ge högupplösta väglagsprognoser. Dessa prognoser gör det möjligt för vinterentreprenörer att fatta kritiska beslut om när, var och hur åtgärder för snöröjning och halkbekämpning ska genomföras. Inom vinterväghållning ligger det ett stort fokus på förebyggande åtgärder. Road Status Information ger sammanvägda prognoser med mycket hög detaljgrad vilket underlättar för vinterentreprenörer att planera och effektivisera sitt arbete. Det innebär i förlängningen kostnadsbesparingar på upp till 30 procent, ett minskat klimatavtryck genom reducerad saltning och säkrare vägar att färdas på.

För ytterligare information

Patrik Simson, VD Klimator
E-post: patrik.simson@klimator.se
Telefon: +46 (0) 702 83 77 65

Om Klimator

Klimator är ett svenskt mjukvarubolag med över 30 års forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi. Bolaget har två patenterade innovationer: dataplattformen Road Condition Data (RCD) som med hög precision kan göra prognoser över vägväder i realtid och upp till 72 timmar fram i tiden, samt sensorteknologin AHEAD som i realtid kan avgöra framförvarande vägs förhållanden. Klimators syfte är att bidra till säkrare vägar och öka tillgängligheten av självkörande funktioner.

Prenumerera