Styrelsen och verkställande direktören i Klimator AB (publ) offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig på bolagets och Spotlights hemsida (www.klimator.se och www.spotlightstockmarket.se).

För ytterligare information

Torbjörn Gustavsson, VD Klimator
E-post: torbjorn.gustavsson@klimator.se
Telefon: +46 (0) 70 917 02 52

Om Klimator

Klimator är ett svenskt mjukvarubolag med över 30 års forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi. Bolaget har två patenterade innovationer: dataplattformen Road Condition Data som med hög precision kan göra prognoser över vägväder i realtid och upp till 72 timmar fram i tiden, samt sensorteknologin Ahead som i realtid kan avgöra framförvarande vägs förhållanden. Klimators syfte är att bidra till säkrare vägar och öka tillgängligheten av självkörande funktioner.

Prenumerera