• news.cision.com/
  • Klimator/
  • Styrelsen och verkställande direktören i Klimator AB (publ) offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Styrelsen och verkställande direktören i Klimator AB (publ) offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Report this content

Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig på bolagets och Spotlights hemsida (www.klimator.se och www.spotlightstockmarket.se).

För ytterligare information

Torbjörn Gustavsson, VD Klimator
E-post: torbjorn.gustavsson@klimator.se
Telefon: +46 (0) 70 917 02 52

Om Klimator

Klimator är ett svenskt mjukvarubolag med över 30 års forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi. Bolaget har två patenterade innovationer: dataplattformen Road Condition Data som med hög precision kan göra prognoser över vägväder i realtid och upp till 72 timmar fram i tiden, samt sensorteknologin Ahead som i realtid kan avgöra framförvarande vägs förhållanden. Klimators syfte är att bidra till säkrare vägar och öka tillgängligheten av självkörande funktioner.

Prenumerera