Delårsrapport januari-september 2003

KLIPPAN AB - Delårsrapport januari - september 2003 * Nettoomsättning 1.202,1 Mkr (981,5) * Resultat efter finansnetto -108,1 Mkr (47,1) * Resultat efter skatt -87,2 Mkr (37,7) * Resultat per aktie -10,55 kr (4,56) Allmänt om verksamheten KLIPPAN AB köpte Stora Enso Mölndal AB per den 2 april 2002, varefter detta bolag ändrade namn till KLIPPAN Mölndal AB. Den 30 oktober 2002 övertog KLIPPAN rörelsen vid bruket Caldwells i Skottland. Dessa händelser har medfört att vissa jämförelsetal mellan första nio månaderna 2003 och motsvarande period 2002 inte är relevanta. För vidare information kontakta VD Bengt Östensson, tel 0771-11 00 00 eller 070 595 86 27 eller ekonomichef Kenneth Nellros, tel 0771-11 00 00 eller 070 542 93 25 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT01000/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT01000/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

KLIPPAN AB utvecklar, producerar och säljer papper och kartong av högsta kvalitet.

Dokument & länkar