KLIPPAN och Pappers har förlikts

Klippan och Stockholm den 11 december 2003 KLIPPAN AB och Pappers har förlikts - Pappers tar tillbaks stämning vid AD Under en tid har KLIPPAN och Pappers haft en rad tvister som förts upp på central nivå och i vissa fall även till Arbetsdomstolen, AD, något som ingendera av parterna har varit lyckliga över. När vi nu i veckan gjort upp i frågan om felaktig löneutbetalning vid bruken i Lessebo och Klippan och Pappers dragit tillbaks sin stämning inför AD har vi fört undan och löst alla tvister. Vi betraktar det som en viktig framgång och vi känner nu ett ansvar för att etablera ett bra samtalsklimat mellan parterna i KLIPPAN-koncernen och vid de tre bruken. Här känner vi ett gemensamt ansvar. Vi kommer säkert även framöver att emellanåt ha skilda uppfattningar i olika frågor, det hör till partsförhållandet. Men vi har den bestämda ambitionen att reda ut eventuella framtida tvister lokalt på respektive arbetsplats. Vi har ett gemensamt intresse av att KLIPPAN fortsätter att utvecklas som en framgångsrik och konkurrenskraftig koncern. Ett gott samverkansklimat på bruken borgar för att alla kommer att dra åt samma håll för att åstadkomma detta. På så sätt lägger vi en stabil grund för framtiden. KLIPPAN AB Svenska Pappersindustriarbetareförbundet Ragnar Quarnström Lennart Olovsson Verkställande Direktör Avtalssekreterare Mer information: Ragnar Quarnström, 0435 292 01 och Lennart Olovsson, 070-586 12 42 KLIPPAN AB 264 23 Klippan Tel 0771 11 00 00, Fax 0435 109 92, www.klippan-paper.se Bolagets säte: Klippan. Bolaget är publikt, org nr 556 360-1821 KLIPPAN är en ledande producent av specialpapper för den grafiska industrin med en total kapacitet om 200.000 ton per år. Produktionen sker vid de tre svenska bruken i Klippan, Lessebo och Mölndal. Svenska Pappersindustriarbetareförbundet, Pappers, organiserar de cirka 25.000 arbetarna inom massa- och pappersindustrin i Sverige ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/11/20031211BIT00150/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/11/20031211BIT00150/wkr0002.pdf

Om oss

KLIPPAN AB utvecklar, producerar och säljer papper och kartong av högsta kvalitet.

Dokument & länkar