Årsredovisning 2019

Report this content

Knowits årsredovisning för 2019 har idag publicerats på bolagets webbplats.

Årsredovisningen kan laddas ned från knowit.se eller beställas från bolaget, 
tel 08-700 66 00.

Denna information är sådan som Knowit AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Patrik Syréns försorg, IRO, för offentliggörande den 6 april 2020 kl. 18.00 CET.

Christina Johansson
Kommunikationsdirektör
+46 70 542 1734
christina.johansson@knowit.se

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom att erbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2400 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se

Taggar:

Prenumerera