Förändring av antal aktier i Knowit AB

Report this content

Knowit har, enligt tidigare offentliggjord information i samband med kvittningsemission för betalning av uppskjuten köpeskilling, genomfört en riktad emission av 157 379 aktier i Knowit AB (publ).

Emissionen har resulterat i att antalet aktier har förändrats. Det totala antalet aktier uppgår per den 31 mars 2021 till 19 809 558 aktier.
 
 

Denna information är sådan information som Knowit AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom Per Wallentins, CEO koncernchef, försorg, för offentliggörande den 31 mars 2021 kl 13.00.

För mer information, kontakta

Marie Björklund, CFO, +46 70 1449802 eller marie.bjorklund@knowit.se

Christina Johansson, Kommunikationschef Knowit AB, +46 70 5421734 eller christina.johansson@knowit.se

Om Knowit

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom att erbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2600 medarbetare representerade på 15 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nasdaq i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar