Förslag till styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår årsstämman den 27 april omval av styrelseledamöterna Carl-Olof By, Liselotte Hägertz Engstam, Camilla Monefeldt Kirstein, Mats Olsson, Jon Risfelt och Pekka Seitola. Cecilia Lager har avböjt omval. Nyval föreslås av Eva Elmstedt. Till styrelsens ordförande föreslås Mats Olsson.

Eva Elmstedt har bakgrund från ledande befattningar inom Nokia Networks och Ericsson. Hon är styrelseledamot i de börsnoterade bolagen Addtech, Gunnebo och Proact.

Uppgifter om de ledamöter som föreslås till omval finns på knowitgroup.com.

Valberedningen har lagt vikt vid frågan om jämn könsfördelning i styrelsen. Om stämman följer valberedningens förslag är andelen kvinnliga styrelseledamöter oförändrad vid 42 procent.

Samtliga styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till bolagets större aktieägare. Samtliga styrelseledamöter har erfarenhet av de krav som ställs på ett börsnoterat företag.

För mer information, kontakta

Patrik Syrén, informationsansvarig, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 66 30
eller
Mats Olsson, styrelsens ordförande, Knowit AB, 070 512 20 48

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som, inom den allt snabbare digitaliseringen, skapar unika kundvärden genom att erbjuda gränsöverskridande leveranser från tre affärsområden, Solutions, Experience och Insight. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom it, design och kommunikation samt managementkonsulting som skiljer ut oss från andra konsultbolag. Vår kultur präglas av öppenhet, förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1850 medarbetare representerade på 17 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar