Inbjudan till analytiker- och pressträff

Med anledning av offentliggörandet av Knowits delårsrapport för januari - mars 2015 bjuder företaget in till analytiker- och pressträff  tisdagen den 28 april 2015 kl. 10.00 på företagets kontor, Klarabergsgatan 60, 4tr, Stockholm.

Knowits koncernchef Per Wallentin presenterar Knowits delårsrapportför perioden januari – mars 2015. Efter presentationen är han och ekonomichefen Anna Jennehov tillgängliga för frågor. Delårsrapporten offentliggörs kl. 08.30 tisdagen den 28 april 2015.

Anmälan till Patrik Syrén, telefon 0730-74 66 30 eller e-post: patrik.syren@knowit.se, senast måndagen den 27 februari 2015.

Välkommen!

För mer information, kontakta
Patrik Syrén, kommunikationsdirektör, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 66 30

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar inom IT, Digital & Design och Management. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1800 medarbetare representerade på 17 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar