Kammarkollegiet tecknar nytt ramavtal med Knowit

Kammarkollegiet har tecknat ramavtalet ”Programvaror och tjänster – Systemutveckling” med Knowit. Ramavtalet omfattar programvaror och tjänster som används för systemutveckling och systemförvaltning.

Det uppskattade värdet för den totala volymen är cirka 400 miljoner kronor, och Knowit är en av sex leverantörer som får tilldelning. Avtalet löper två år med option på ytterligare två år.  Avropsberättigade är myndigheter under regeringen och riksdagen och andra offentligt styrda organ.  Regioner och kommuner som med stöd av att de har lämnat bekräftelse till Statens inköpscentral på att de önskar vara avropsberättigade kan också avropa på avtalet. 

– Detta avtal ger oss möjlighet att fortsätta att digitalisera den offentliga sektorn och det är med stor glädje jag konstaterar att Kammarkollegiet ger oss förnyat förtroende att leverera på detta ramavtal, säger Mats Ohlsson, affärsansvarig på Knowit. 

 

För mer information, kontakta
Mats Ohlsson, Affärskontoret, 070-730 746738 eller mats.ohlsson@knowit.se

Christina Johansson, Kommunikationschef Knowit AB, 070-542 1734 eller christina.johansson@knowit.se
 

Om företaget:
Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom att erbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår kultur präglas av öppenhet, förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2300 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen, OMX Nasdaq, i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar