Know IT designar statistiklösning åt Bolagsverket

Know IT har fått i uppdrag av Bolagsverket att utföra en fördjupad förstudie av utveckling och införande av ett statistikverktyg. Förstudien syftar till att utröna hur verktyget kan användas för att stödja och förbättra uppföljningen av Bolagsverkets verksamhet.

Uppdraget handlar om hur statistikarbete på Bolagsverket bör struktureras vid införande av ett Business Intelligence-verktyg från SAS Institute. Förstudien ska visa hur verktyget ska anpassas och användas för att bäst stötta Bolagsverkets behov. Detta innefattar förslag på arkitektur, inverkan på organisationen samt hur verktyget påverkar hanteringen av datalagring och -tillgänglighet.

I uppdraget ingår även att på detaljnivå planera införandet, med avseende på bland annat verksamhet och resursbehov. Studien presenteras i mitten av juni 2008.Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom att erbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2400 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.

Prenumerera

Dokument & länkar