Know IT tecknar ramavtal med Läkemedelsverket

Know IT har tecknat ramavtal med Läkemedelsverket om konsulttjänster inom projektledning. Ramavtalet löper från februari 2007 i två år med möjlighet till förlängning om tolv månader plus tolv månader.

Know IT:s ramavtal omfattar tjänster inom projektledning. Know IT är en av fem leverantörer som fått ramavtal inom nämnda anbudsområde.

Know IT har stor erfarenhet av att leverera tjänster till offentlig sektor och statliga verk samt erfarenhet av leveranser till farmasektorn med långa kundrelationer med bland andra AstraZeneca och Pfizer.

– Avtalet är ett resultat av att vi har lång erfarenhet av leveranser till offentlig sektor. Ramavtalet blir en viktig grund för att utveckla våra erbjudanden mot Läkemedelsverket, säger Per Thörnqvist, ansvarig för ramavtalet på Know IT.

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom att erbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2400 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.

Prenumerera

Dokument & länkar