Knowit bjuder in till analytiker- och pressträff

Med anledning av offentliggörandet av Knowits delårsrapport för januari - september 2017 bjuder företaget in till analytiker- och pressträff onsdagen den 25 oktober 2017 kl. 15.00 på företagets kontor, Klarabergsgatan 60, 4tr, Stockholm. 

Knowits koncernchef Per Wallentin presenterar Knowits delårsrapportför perioden januari – september 2017. Efter presentationen är han och ekonomichefen Anna Jennehov tillgängliga för frågor. Delårsrapporten offentliggörs kl. 14.00 tisdagen den 25 oktober 2017.

Anmälan till Patrik Syrén, telefon 0730-74 66 30 eller e-post: patrik.syren@knowit.se, senast tisdagen den 24 oktober 2017.

Välkommen! 

För mer information, kontakta:

Patrik Syrén, IRO, Knowit, 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30

Christina Johansson, Kommunikationschef 070-542 1734 eller christina.johansson@knowit.se

Om företaget:
Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som, inom den allt snabbare digitaliseringen, skapar unika kundvärden genom att erbjuda gränsöverskridande leveranser från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår kultur präglas av öppenhet, förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2000 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se

Taggar:

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar