Knowit förvärvar Bisnode Applicate

Knowit förvärvar 100 procent av aktierna Bisnode Applicate  AB med 21 medarbetare i Malmö och Stockholm. Köpet betalas kontant. Under förutsättning att överenskomna mål uppnås utgår en tilläggsköpeskilling efter drygt 1 år. Tillträde sker per den 26 november 2013.

Bolaget erbjuder skräddarsydd systemutveckling och systemförvaltning. Syftet med förvärvet är att stärka Knowits position på marknaden.

– Med förvärvet får vi en verksamhet, med flera intressanta kunder inom privat och offentlig sektor, som kompletterar oss på ett bra sätt. Vi stärker också vår leveransförmåga inom kvalificerad systemutveckling och systemförvaltning. Förvärvet ligger i linje med vår strategi att erbjuda åtaganden kopplat till helhetsansvar, säger Mats Ohlsson, ansvarig för förvärv på Knowit.

– Verksamheten som avyttras erbjuder systemutveckling och löpande förvaltning med fokus på it-konsultation och har därför en annan affärsmodell än vår övriga verksamhet inom Bisnode. Försäljningen är ett naturligt steg mot renodlingen av Bisnode som leverantör av högkvalitativ beslutsinformation, säger Björn-Erik Karlsson, nordenchef på Bisnode.

För mer information, kontakta

Patrik Syrén, informationsansvarig, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 66 30

eller

Mats Ohlsson, ansvarig för förvärv, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 67 38

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar inom IT, Digital & Design och Management. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1800 medarbetare representerade på 17 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Bisnode hjälper människor att fatta smarta beslut. Företaget omvandlar data till insikter för att hjälpa beslutsfattare i både små dagliga frågor till stora strategiska beslut inom företag och organisationer i hela Europa. Bisnode är mer än 3000 medarbetare i 19 länder. Läs mer om Bisnode på www.bisnode.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar