Knowit förvärvar design- och techbyrå i Köpenhamn

Report this content

Knowit AB (publ) förvärvar danska designbyrån 1508.dk AS och tech-byrån Strømlin ApS. Den nya verksamheten i kombination med affärsområdet Knowit Experience befintliga verksamhet i Köpenhamn och Århus blir en stark plattform för fortsatt tillväxt på den danska marknaden. Bolagens erbjudande kompletterar varandra väl och stärker Knowit Experience erbjudande inom framför allt design, rådgivning och tech.

Efterfrågan på datadrivna kundupplevelser är långsiktigt stark både som en effekt av förändrade kundbeteenden, och som följd av den snabba utvecklingen av ny teknik som ger möjlighet att utveckla mer personaliserade digitala lösningar. Knowit Experience är Nordens ledande byrå inom digitala kundupplevelser och får tillsammans med 1508 och Strømlin en topp-position bland kreativa design- och strategibyråer i Danmark.

  • Vår ambition är att skapa en ännu starkare position på den danska marknaden och med förvärvet av 1508 och Strømlin, som har en stark position och många starka varumärken i kundportföjen, skapar vi en plattform för fortsatt tillväxt. Samtidigt blir vi en ännu mer attraktiv arbetsgivare med spännande utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare, säger Fredrik Ekerhovd, affärsområdeschef Knowit Experience.

1508 och Strømlin har tillsammans cirka 45 medarbetare. Verksamheten inom Strømlin kommer så fort det är möjligt att integreras med Knowit Experience i Köpenhamn, medan 1508 initialt kommer att drivas vidare under befintligt varumärke i ett nära samarbete med Knowit Experience.

Nuvarande CEO för 1508, Mikkel Jespersen, kommer fortsätta i sin nuvarande roll och leda verksamheten sida vi sida med Knowit Experience i Köpenhamn och Århus.

  • Samgåendet mellan Knowit Experience och 1508 kommer att skapa fantastiska karriärmöjligheter för våra anställda och ett bredare erbjudande till både befintliga och nya kunder. Våra organisationer delar både värderingar och passionen att hjälpa våra kunder att bygga starka varumärken, säger Mikkel Jespersen, CEO 1508.

Knowit har stärkt sin närvaro i Danmark väsentligt det senaste året. Digitalbyrån Creuna förvärvades under 2020 och i oktober 2021 slutfördes förvärvet av Cybercom. Knowit i Danmark kommer efter förvärvet av 1508 och Strømlin vara totalt cirka 160 medarbetare, varav 115 är en del av affärsområdet Knowit Experience.

  • Jag ser affären med 1508 och Strømlin som en viktig pusselbit för att stärka vår position och varumärke på den danska marknaden. 1508 är redan idag en välrenommerad byrå med flera stora nordiska och internationella varumärken och Strømlin tillför en solid tech-kompetens. Tillsammans kommer vi att bli en starkare partner för våra kunder i den digitala transformationen mot ett mer hållbart samhälle, säger Roar Nissen, CEO Knowit Experience AS.

Förvärven av 1508 och Strømlin är beräknade att slutföras vid årsskiftet.

Finansiell information

  • Köpeskillingen uppgår till ca 75 MDKK på kassa och skuldfri basis, samt en möjlig tilläggsköpeskilling som förväntas uppgå till ca 25 MDKK.

För mer information, kontakta

Fredrik Ekerhovd, Affärsområdeschef Knowit Experience, +47 957 40 156 eller fredrik.ekerhovd@knowit.no

Marie Björklund, CFO Knowit, 070-144 98 02 eller marie.bjorklund@knowit.se

Christina Johansson, Kommunikationschef Knowit AB, 070-542 1734 eller christina.johansson@knowit.se

Roar Nissen, CEO Knowit Experience Denmark A/S, +45 2249 8329 eller roar.nissen@knowit.dk

Om Knowit

Vi är digitaliseringskonsulter och ett nordiskt powerhouse för framtidens digitala affärsmodeller. Vår vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit stöttar sina kunder i den digitala transformationen och skiljer sig från andra konsultbolag genom en decentraliserad organisation och agila arbetssätt i kunduppdrag. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden, Solutions, Experience, Connectivity och Insight, som erbjuder tjänster inom skräddarsydd systemutveckling, digitala kundupplevelser, internet of things, cloud, cybersäkerhet och managementkonsulting. Kompetenser från olika affärsområden kombineras ofta i kunduppdrag.

Knowit grundades 1990 och har efter förvärvet av Cybercom den 1 juli 2021 cirka 3 800 medarbetare, huvudsakligen i Norden, men även i verksamheter i Tyskland och Polen. Samgåendet med Cybercom har stärkt möjligheterna att ta sig an större och mer komplexa uppdrag inom framför allt industri-, tech- och telekomsektorn. I tillägg skapas en ännu starkare plattform där vi erbjuder digitala lösningar på samhällets hållbarhetsutmaningar Knowit AB (publ) börsnoterades 1997, och finns i dag på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.

Prenumerera

Dokument & länkar