Knowit förvärvar managementkonsulterna Ascend

Report this content

Knowit AB (publ) förvärvar Ascend AB och systerbolaget Ionic AB med totalt cirka 60 medarbetare i Stockholm. Bolagen blir en del av Knowits affärsområde Insight och stärker det befintliga managementerbjudandet primärt inom områdena Business Technology och Commercial Excellence. Förvärvet av Ascend och Ionic kompletterar Knowit Insights erbjudande ytterligare1 och bidrar till en starkare marknadsposition med sammanlagt cirka 500 konsulter i Norden.

Efterfrågan på managementkonsulting som stöttar företag i den digitala tranformationen med stöd av modern teknologi, och samtidigt inkluderar hållbarhetsaspekten är stark och växande.  Knowit Insight hjälper företag och organisationer att utvecklas och optimera sina affärsmodeller genom att stötta kunder specifikt inom områden som förändringsledning, affärsstrategi, verksamhetsutveckling, och cybersäkerhet.

Vi är stolta och glada över att få hälsa nya kollegor från Ascend och Ionic välkomna till oss på Knowit Insight. Ascend och systerbolaget Ionic stärker både vårt varumärke och erbjudande med sin höga kompetens och starka kundrelationer. Knowits managementkonsulterbjudande och marknadsposition blir nu starkare än någonsin och vi blir en ännu mer relevant partner för både befintliga och nya kunder, samtidigt som vi blir en mer attraktiv arbetsgivare, säger Carin Strindmark, affärsområdeschef Knowit Insight.

Ascend och Ionic verkar främst inom den privata sektorn med fokus på att stötta företag att nå ökad lönsamhet och högre affärsvärde. Bolagen har etablerade och långsiktiga relationer med flera större globala kunder, som Ericsson och Sandvik och har en unik förmåga att kombinera strategi med operativ genomförandekraft. Detta i kombination med en hög kompetens inom ny teknologi, som exempelvis molnlösningar, innebär att samgåendet med Knowit skapar ett unikt och starkare erbjudande för både kunder och medarbetare.  

Ascend grundades 2014 och har sedan dess haft en stabil utveckling. Samtliga fyra grundare kvarstår i bolaget efter samgåendet med Knowit.

  • Vi ser en ökad efterfrågan på managementkonsulttjänster med en nära koppling till ny teknologi. Våra kunder efterfrågar i allt högre utsträckning stöd som kombinerar teknik- och verksamhetsförståelse, med förmågan att jobba både på strategisk och operativ nivå. Vi har en tydlig ambition att fortsätta utveckla bolagen och kunna ge våra kunder ett ännu bättre stöd i deras viktigaste transformationer. Det känns därför som ett naturligt steg att bli en del av ett större sammanhang i Knowit. Ascend och Knowit kompletterar varandra väl och ligger väldigt nära varandra i kultur, värderingar och vision om att bygga ett hållbart och mänskligt samhälle. Vi ser fram emot att bli en del av Knowit som är på en spännande tillväxtresa, säger Jonas Nodler, partner och medgrundare till Ascend och Ionic. 

Förvärvet är beräknat att slutföras i månadsskiftet september/oktober och verksamheten inom Ascend och Ionic kommer successivt att integreras under varumärket Knowit.

Finansiell information

  • Köpeskillingen för bolagen2 uppgår initialt till cirka 200 MSEK på kassa och skuldfri basis.
  • Tilläggsköpeskilling kan utgå baserat på EBITDA-nivån för 2022 respektive 2023 i de förvärvade enheterna. Tilläggsköpeskillingen uppskattas till cirka 50 MSEK vilket även kommer att upptas i förvärvsbalansräkningen på tillträdesdagen.

1Knowit förvärvade Capacent i september 2021, samt Marketing Clinic i juli 2022.

2Ascend Consulting AB och Ionic Consulting AB

För mer information, kontakta

Carin Strindmark, Affärsområdeschef Knowit Insight, 070-366 67 17 eller carin.strindmark@knowit.se

Marie Björklund, CFO Knowit, 070-144 98 02 eller marie.bjorklund@knowit.se

Christina Johansson, Kommunikationschef Knowit AB, 070-542 1734 eller christina.johansson@knowit.se

Jonas Nodler, Partner Ascend, 0703-898 525 eller jonas.nodler@ascend.se

Om Knowit

Vi är digitaliseringskonsulter och ett nordiskt powerhouse för framtidens digitala affärsmodeller. Vår vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit stöttar sina kunder i den digitala transformationen och skiljer sig från andra konsultbolag genom en decentraliserad organisation och agila arbetssätt i kunduppdrag. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden, Solutions, Experience, Connectivity och Insight, som erbjuder tjänster inom skräddarsydd systemutveckling, digitala kundupplevelser, internet of things, cloud, cybersäkerhet och managementkonsulting. Kompetenser från olika affärsområden kombineras ofta i kunduppdrag.

Knowit grundades 1990 och har efter förvärvet av Cybercom den 1 juli 2021 cirka 3 800 medarbetare, huvudsakligen i Norden, men även i verksamheter i Tyskland och Polen. Samgåendet med Cybercom har stärkt möjligheterna att ta sig an större och mer komplexa uppdrag inom framför allt industri-, tech- och telekomsektorn. I tillägg skapas en ännu starkare plattform där vi erbjuder digitala lösningar på samhällets hållbarhetsutmaningar Knowit AB (publ) börsnoterades 1997, och finns i dag på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.

Om Ascend och Ionic

Ascend är ett svenskt konsultbolag inom mangementconsulting med huvudkontor i Stockholm. Ascend grundades 2014 och har idag cirka 50 medarbetare som främst erbjuder tjänster i om Business techology och Commercial excellence. Ascends systerbolag Ionic har ett tiotal medarbetare som stärker Ascends kunderbjudande med expertis specifikt inom teknologi och molntransformationer. Läs mer på ascend.se och på ionic.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar