Knowit förvärvar strategibyrån Marketing Clinic

Report this content

Knowit AB (publ) förvärvar det finska bolaget Marketing Clinic, med ett gott renommé inom strategi- varumärke- och affärsutveckling. Marketing Clinic har ett 60-tal strategikonsulter, främst i Helsingfors, men bolaget har även verksamheter i Oslo och Stockholm. Genom förvärvet stärker Knowit sin position inom management consulting på den finska marknaden och breddar sitt erbjudande inom tillväxt- och affärsutvecklingsstrategier. Knowit har efter förvärvet drygt 450 medarbetare i Finland.

Marketing Clinic kommer primärt att bli en del av Knowit Insight, ett affärsområde inom Knowit med tjänster inom management consulting. Knowit Insight hjälper företag och organisationer att utvecklas och lyckas genom att realisera digitaliseringens fulla potential. Knowit Insight stöttar sina nordiska kunder inom områden som tillväxt- och lönsamhetsstrategier, utveckling av nya affärsmodeller, förändringsledning och cybersäkerhet. En ytterligare följd av samgåendet med Marketing Clinic är att även Affärsområde Experience, med kompetens inom varumärke, kundupplevelse och marknadsstrategi, tillförs resurser och kompetenser

  • Vi är glada över att få hälsa nya kollegor från Marketing Clinic välkomna till oss på Knowit. Genom att kombinera Marketing Clinics starka marknadsposition och erbjudande inom strategier för affärsutveckling och lönsamhet, med Knowits breda kompetens inom digital transformation och förändringsledning blir vi en starkare partner till både befintliga och nya kunder. På den finska marknaden blir vårt erbjudande unikt för starka varumärken med tillväxt på agendan, där vi nu kan stötta på hela resan från strategi till implementering av nya affärsmodeller, säger Carin Strindmark, affärsområdeschef Knowit Insight.

Marketing Clinic har under många år hjälpt flera framgångsrika varumärken att ta vara på nya affärsmöjligheter och bygga mer lönsamma kundrelationer. Genom samgåendet får Knowit en starkare plattform inom management consulting men också ett stärkt kunderbjudande inom varumärkesstrategi och kundupplevelser på den finska marknaden.

Marketing Clinic kommer redan under sommaren påbörja ett nära samarbete med de nya kollegorna, och därefter successivt under året bli en integrerad del av varumärket Knowit. CEO Kati Nurminen kommer även fortsatt leda Marketing Clinics verksamhet i Finland.

  • Vi vill fortsätta att vara en tillväxtpartner för våra kunder och stötta utvecklingen av deras verksamhet för en mer hållbar och kundorienterad affär. Vår erfarenhet är att våra kunder i allt högre utsträckning har behov av tvärfunktionella team och samarbeten för att kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Marketing Clinic och Knowit kompletterar varandra väl och tillsammans kan vi bli en ännu starkare partner för våra kunder. Jag är övertygad om att samgåendet kommer att bli mycket positivt för alla medarbetare och ser fram emot att bli en del av Knowit, som är på en spännande tillväxtresa, säger Kati Nurminen, CEO Marketing Clinic.
  • En sammanslagning av Marketig Clinic och Knowit kommer skapa fantastiska möjligheter för både kunder och medarbetare. Vi har haft en stark tillväxtresa sedan vi grundade bolaget för 17 år sedan, och i dialogen med Knowit har det blivigt tydligt att vi delar gemensamma värderingar och passionen att hjälpa våra kunder att bygga starka hållbara varumärken och utveckla affärsstrategier i en snabbt föränderlig omvärld. Det känns därför som ett naturligt steg att bli en del av ett större sammanhang i Knowit, säger Catharina Stackelberg, grundare och idag styrelseordförande i Marketing Clinic.

Knowit förvärvar holdinbgbolaget Marketing Clinic Oy som i sin tur äger 100 procent av de operativa verksamheterna i Finland, Norge och Sverige. Förvärvet är beräknat att slutföras i månadsskiftet juni/juli.

Finansiell information

  • Marketing Clinic omsätter ca 10,5 M€
  • Köpeskillingen uppgår till 8,5 M€ på kassa och skuldfri basis.
  • Tilläggsköpeskillingen är beroende av resultatutvecklinge för 2022 och förväntas uppgå till 1,5 M€.

För mer information, kontakta

Carin Strindmark, Affärsområdeschef Knowit Insight, +46 70 366 67 17 eller carin.strindmark@knowit.se

Marie Björklund, CFO Knowit, +46 70 144 98 02 eller marie.bjorklund@knowit.se

Christina Johansson, Kommunikationschef Knowit AB, +46 70 542 1734 eller christina.johansson@knowit.se

Kati Nurminen, Group CEO Marketing Clinic Oy, +358 40 540 3663 eller kati.nurminen@marketingclinic.fi

Catharina Stackelberg, Chairman of the board, +358 40 021 8224 eller catharina.stackelberg@marketingclinic.fi

Om Knowit

Vi är digitaliseringskonsulter och ett nordiskt powerhouse för framtidens digitala affärsmodeller. Vår vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit stöttar sina kunder i den digitala transformationen och skiljer sig från andra konsultbolag genom en decentraliserad organisation och agila arbetssätt i kunduppdrag. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden, Solutions, Experience, Connectivity och Insight, som erbjuder tjänster inom skräddarsydd systemutveckling, digitala kundupplevelser, internet of things, cloud, cybersäkerhet och managementkonsulting. Kompetenser från olika affärsområden kombineras ofta i kunduppdrag.

Knowit grundades 1990 och har cirka 3 800 medarbetare, huvudsakligen i Norden, men även i verksamheter i Tyskland och Polen. Knowit AB (publ) börsnoterades 1997, och finns i dag på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.

Om Marketing Clinc

Marketing Clinic är en strategi, varumärkes- och affärsutvecklingsbyrå med verksamhet i Finland, Norge och Sverige. Med över 17 års erfarenhet av arbete med ledande nordiska företag vet vi hur man kopplar strategier till konsumenternas behov, känslor och beteenden. Vi hjälper företag med ambition att växa på en global marknad att uppnå sin fulla potential. Marketing clinic har cirka 60 anställda, varav cirke 45 medarbetare i Helsingfors och mindre verksamheter i Oslo och Stockholm. Mer information om bolaget på marketingclinic.se

Taggar:

Prenumerera