Knowit har utvecklat ny teknisk plattform för 1177.se

Report this content

Knowit har på uppdrag av Inera utvecklat en ny teknisk plattform för 1177 Vårdguidens webbplats 1177.se. Webbplatsen riktar sig till alla invånare i Sverige och ställer därför höga krav på tillgänglighet och användbarhet.

Den nya webplatsen har före lanseringen testats både utifrån teknisk tillgänglighet men också genom användartester med personer som har olika funktionsvariationer. En viktig komponent i projektet har också varit att skapa en plattform som ger förutsättningar att förfina och utveckla webbplatsen kontinuerligt.

-       Vi är oerhört stolta över att framgångsrikt ha utvecklat en helt ny teknisk plattform för en av Sveriges mest besökta webb-platser. Komplexiteten i projektet har varit stor med samtliga landsting involverade och vi är stolta över förtroendet att få vara del av att bygga en mötesplats som är till nytta för så otroligt många människor dagligen. Denna typ av projekt ligger också nära Knowits vision om ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation, säger Sebastian Vidovic, Kundansvarig för projektet på Knowit Experience.

Knowit Experience är en av Nordens största digitalbyråer med ca 600 medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Affärsområdet Experience befinner sig i skärningspunkten mellan människa och teknik och arbetar varje dag med att utveckla lösningar och förstärka interaktionen mellan våra kunder, och kunders kunder.

För mer information, kontakta
Christina Johansson, Kommunikationschef Knowit AB, 070-542 1734 eller christina.johansson@knowit.se

Sebastian Vidovic, Kundansvarig Knowit Experience, +46 eller sebastian.vidovic@knowit.se 

Om Inera:

Inera ägs av SKL Företag, regioner och kommuner. Genom att erbjuda kompetens inom digitalisering stödjer Inera ägarnas verksamhetsutveckling. Inera koordinerar och utvecklar gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare. För mer information om Inera besök inera.se

Om Knowit:
Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom att arbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår kultur präglas av öppenhet, förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2 300 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar