Knowit köper gasellföretaget Require

Knowit förvärvar Require, ett specialistföretag inom modern kravhantering. Med förvärvet förstärker och breddar Knowit erbjudandet inom Quality assurance, ett område som idag består av drygt 200 medarbetare i Norden. Require finns i Stockholm och Malmö och har 15 medarbetare. 

Knowit ser en ökad efterfrågan av tjänster inom kvalitetssäkringsområdet som teststrategier, testledning och kvalitetssäkringsåtaganden. Genom förvärvet av Require kompletteras och förstärks kunderbjudandet ytterligare med tjänster inom modern kravhantering. Require hjälper idag flera stora kunder som har höga krav på kravhantering i en agil och snabbrörlig värld. Require erbjuder också utbildningar och konferenser, t ex Kravdagen i Stockholm med över 200 besökare varje år.

-        För att ta nästa steg i vår utveckling är det en fördel att vara del av ett större företag med ett bredare erbjudande. Vi har metodiskt scannat av marknaden och fastnat för Knowit som partner. Knowit har redan idag en stark position inom kvalitetssäkring och är framstående inom agil coachning. Våra erbjudanden kompletterar varandra och vi har redan ett pågående samarbete, säger Staffan Melin, VD och medgrundare Require.

-        Förvärvet av Require stärker vårt erbjudande inom kvalitetssäkring. Requires styrka i de tidiga faserna på kravsidan är ett område där vi ser en allt större efterfrågan från våra befintliga kunder. Require har byggt en imponerande marknadsposition och har lyckats med ett tydligt och proaktivt samarbete med sina kunder på verksamhetssidan. Detta ligger väl i linjer med Knowits höga ambitioner inom området, säger Johan Strid, Affärsområdeschef Knowit Solutions.

För mer information, kontakta:

Christina Johansson, Kommunikationschef Knowit AB, 070-542 1734 eller christina.johansson @knowit.se
Johan Strid, Affärsområdeschef Knowit Solutions,  070-379 1061 eller
johan.strid@knowit.se

Staffan Melin, VD Require, , 0763 - 98 73 16 eller staffan.melin@require.se

Om Require:

Require är ett specialistbolag med stora kunder. Vi hjälper företag att arbeta med, vad vi kallar, Modern Kravhantering. Vi vill få företagen att utveckla produkter som uppskattas och används. Vi tror att kravhantering, med rätt inställning och kunskap, kan förknippas med ord som kreativitet, enkelhet och innovation. Vi håller utbildningar och konferenser, föreläser, analyserar och granskar. Require har 15 medarbetare och kontor i Stockholm och Malmö. Läs mer på: require.se

Om Knowit:

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som, inom den allt snabbare digitaliseringen, skapar unika kundvärden genom att erbjuda gränsöverskridande leveranser från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår kultur präglas av öppenhet, förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2000 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.

Taggar:

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar