Knowit offentliggör prospekt

Report this content

Knowit Aktiebolag (publ) offentliggjorde den 5 maj 2021 förvärvet av Cybercom Intressenter AB (“Cybercom“). Köpeskillingen uppgår till cirka 2,2 miljarder SEK1 och erläggs genom en kontantdel om 442 miljoner SEK samt genom en apportemission av 5 760 883 nyemitterade aktier till säljarna av Cybercom. På extra bolagsstämma den 28 maj 2021 bemyndigades styrelsen att genomföra apportemissionen.


 

Prospektet som upprättas med anledning av upptagande till handel på Nasdaq Stockholm av 5 760 883 aktier i den förestående apportemissionen (”Prospektet”) har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Knowits webbplats https://www.knowit.se/ir. Inom några dagar kommer Prospektet även publiceras i Finansinspektionens prospektregister, www.fi.se.

       

Detta pressmeddelande offentliggjordes, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, kl. 11.30 den 8 juni 2021. 

1Köpeskillingen motsvarar cirka 2,4 miljarder SEK på kassa- och skuldfri basis (enterprise value), baserat på genomsnittet av den volymviktade betalkursen för Knowits aktie på Nasdaq Stockholm för varje handelsdag under tio handelsdagar närmast före dagen för ingåendet av aktieöverlåtelseavtalet. Cybercoms nettoskuld vid förvärvet uppgår till cirka 238 miljoner SEK.
 

För mer information, kontakta

Marie Björklund, CFO, +46 70 1449802 eller marie.bjorklund@knowit.se

Per Wallentin, CEO koncernchef Knowit, +46 73 746860 eller per.wallentin@knowit.se

Christina Johansson, Kommunikationschef Knowit AB, +46 70 5421734 eller christina.johansson@knowit.se

Om Knowit

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som stöttar sina kunder i den digitala transformationen. Bolaget utvecklar hållbara och innovativa lösningar som bidrar till ett högt affärsvärde för sina kunder. Knowit skiljer sig från andra konsultbolag genom sin decentraliserade organisation och agila arbetssätt i kunduppdrag. Verksamheten är indelad i tre affärsområden, Solutions, Experience och Insight, som erbjuder tjänster inom skräddarsydd systemutveckling, digitala kundupplevelser och managementkonsulting. Kompetenser från olika affärsområden kombineras ofta i kundprojekten. Knowits vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Bolaget etablerades 1990 och har idag cirka 2600 medarbetare representerade på 15 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se