Knowit offentliggör tillägg till prospekt

Report this content

Prospektet, som har upprättats med anledning av upptagande till handel på Nasdaq Stockholm av 5 760 883 aktier i den förestående apportemissionen, har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Tillägget till prospektet upprättas med anledning av den riktade nyemissionen om 1 785 714 aktier som Bolaget genomförde den 10 juni 2021. Genom den riktade nyemissionen, som var väsentligt övertecknad, tillfördes Knowit cirka 500 miljoner kronor före emissionskostnader.

Tillägget till prospektet finns tillgängligt på Knowits webbplats, https://www.knowit.se/ir/emissioner--prospekt/. Inom några dagar kommer det även publiceras i Finansinspektionens prospektregister, www.fi.se.

       

Detta pressmeddelande offentliggjordes, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, kl.16.00 den 21 juni 2021.

För mer information, kontakta

Marie Björklund, CFO, +46 70 1449802 eller marie.bjorklund@knowit.se

Per Wallentin, CEO koncernchef Knowit, +46 73 746860 eller per.wallentin@knowit.se

Christina Johansson, Kommunikationschef Knowit AB, +46 70 5421734 eller christina.johansson@knowit.se

Om Knowit

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som stöttar sina kunder i den digitala transformationen. Bolaget utvecklar hållbara och innovativa lösningar som bidrar till ett högt affärsvärde för sina kunder. Knowit skiljer sig från andra konsultbolag genom sin decentraliserade organisation och agila arbetssätt i kunduppdrag. Verksamheten är indelad i tre affärsområden, Solutions, Experience och Insight, som erbjuder tjänster inom skräddarsydd systemutveckling, digitala kundupplevelser och managementkonsulting. Kompetenser från olika affärsområden kombineras ofta i kundprojekten. Knowits vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Bolaget etablerades 1990 och har idag cirka 2600 medarbetare representerade på 15 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar