Knowit ökar resultat, marginal och omsättning

Knowit ökade sitt EBITA-resultat med 43,3 procent till 187,1 MSEK för årets första nio månader. Också marginal och omsättning ökade, till 9,6 procent respektive 1 952,3 MSEK. Resultat per aktie ökade till 6,90 SEK. 

Inom Knowits tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions, är efterfrågan generellt sett mycket god. Geografiskt skiljer sig efterfrågan åt mellan olika regioner. I Sverige och Norge har efterfrågan under kvartalet varit stark. På den finländska marknaden har efterfrågan fortsatt att förbättras, och närmar sig nu övriga Norden.

- Vi fortsätter att öka resultatet, marginalen och omsättningen i tredje kvartalet, liksom för årets första nio månader. Trots hård konkurrens om nya medarbetare har vi fortsatt anställa konsulter under året, säger Per Wallentin, vd och koncernchef för Knowit AB.

Under året har Knowit ökat antalet medarbetare med 172 personer. Antalet medarbetare uppgår den 30 september till 2 039 personer.

- Knowit är ett mycket attraktivt val för nya medarbetare och vi ser ett stort inflöde av spontanansökningar i allmänhet liksom för utlysta tjänster. I början av september kunde vi hälsa ett 100-tal nya medarbetare välkomna i vårt introduktionsprogram, säger Per Wallentin.

Knowit har en god spridning av kunder inom ett flertal branscher. Det skapar stabilitet då bolaget inte är beroende av utvecklingen inom en eller ett fåtal branscher. Den högsta andelen av omsättningen kommer från offentlig sektor, industri, handel samt bank och finans.

- Digitaliseringen i samhället går fort och skapar nya värden. Rätt använd bidrar tekniken till en bättre miljö, ökad kontakt mellan människor och en starkare ekonomi. Det är viktigt att vårt arbete bidrar till ett mänskligt och hållbart samhälle, säger Per Wallentin.

Informationen är sådan som Knowit ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande klockan 14.00 den 25 oktober 2017. 

För mer information, kontakta
Per Wallentin, koncernchef och vd, Knowit AB (publ), 08-700 66 00,
eller
Patrik Syrén, IRO, Knowit AB (publ), 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30,
eller
Anna Jennehov, CFO, Knowit AB (publ), 08-700 66 00

Om företaget:
Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som, inom den allt snabbare digitaliseringen, skapar unika kundvärden genom att erbjuda gränsöverskridande leveranser från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår kultur präglas av öppenhet, förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2000 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Taggar:

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar