Knowit publicerar årsredovisning för 2021

Report this content

Knowits årsredovisning för 2021 är idag publicerad på bolagets hemsida knowit.se, och finns tillgänglig för nedladdning.  

Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som aktivt har beställt en tryckt version.

Knowits årsredovisning inkuderar även bolagets hållbarhetsredovisning samt en beskrivning av de övergripande hållbarhetsmål som kommunicerades den 29 mars 2022.

Den svenska årsredovisningen finns tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF) på Knowits webplats. En engelsk översättning i pdf-format publiceras på knowit.eu senast den 2 maj.

  • För åttonde året i rad ökade vi omsättning och resultat med en bra marginal. Det är ett styrkebesked med tanke på att vi genomförde såväl förvärv som integration av Cybercom samt integrerade verksamheten från Creuna. Vi lyckades med att ha ett fortsatt fokus på försäljning och leverans under ett år som präglades av fortsatta restriktioner med anledning av covid-19. säger Per Wallentin, VD och Koncernchef.

Knowits årsredovisning för 2021 finns publicerad här: https://www.knowit.se/ir/rapporter--presentationer/

Denna information är sådan som Knowit AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, Informationen lämnades, genom vd och koncernchef Per Wallentins försorg, för offentliggörande den 8 april  2022 kl.12.00 CET.

För mer information, kontakta:

Christina Johansson, Kommunikationschef, 070-542 1734 eller christina.johansson@knowit.se

Om Knowit

Vi är digitaliseringskonsulter och ett nordiskt powerhouse för framtidens digitala affärsmodeller. Vår vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit stöttar sina kunder i den digitala transformationen och skiljer sig från andra konsultbolag genom en decentraliserad organisation och agila arbetssätt i kunduppdrag. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden, Solutions, Experience, Connectivity och Insight, som erbjuder tjänster inom skräddarsydd systemutveckling, digitala kundupplevelser, internet of things, cloud, cybersäkerhet och managementkonsulting. Kompetenser från olika affärsområden kombineras ofta i kunduppdrag.
Knowit grundades 1990 och har cirka 3 800 medarbetare, huvudsakligen i Norden, men även i verksamheter i Tyskland och Polen. Knowit AB (publ) börsnoterades 1997, och finns i dag på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.

Taggar: