Knowit säljer verksamhet i Estland

Knowit Estonia har varit en del av Knowit i tio år och är ett lönsamt bolag som nu säljs till ett mindre lokalt bolag, Appnology. Försäljningen ger möjlighet att bli tydligare i strategin att vara en ledande aktör i, framför allt, de nordiska länderna.

Knowit Estonia har varit en del av Knowit i tio år och är ett lönsamt bolag som nu säljs till ett mindre lokalt bolag, Appnology. Försäljningen ger möjlighet att bli tydligare i strategin att vara en ledande aktör i, framför allt, de nordiska länderna.         

-           Avyttringen är ett beslut som mognat fram under en tid tillsammans med den nuvarande ledningen i Estland. Vi har gemensamt kommit fram till att bolaget troligen    utvecklas bäst i annan regi, säger Johan Strid, affärsområdeschef Knowit Solutions.

-           För Knowit innebär försäljningen att vi frigör resurser för att bli ännu starkare på de marknader där vi anser att vi har störst potential att växa och erbjuda lösningar för befintliga och nya kunder. Vi ser att det finns fortsatt stor potential i alla de nordiska länderna, fortsätter Johan Strid.

Ägarskiftet verkställs 1/1 2018. Bolaget kommer även fortsättningsvis att ha ett samarbete med Knowit, framförallt med Knowit i Finland.

För mer information, kontakta
Christina Johansson, Kommunikationschef Knowit AB, 070-542 1734 eller christina.johansson@knowit.se
Johan Strid, Affärsområdeschef Knowit Solutions, 070-379 106 eller johan.strid@knowit.se

Om företaget:
Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som, inom den allt snabbare digitaliseringen, skapar unika kundvärden genom att erbjuda gränsöverskridande leveranser från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår kultur präglas av öppenhet, förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2000 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se

Taggar:

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom att erbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2400 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.

Prenumerera

Dokument & länkar