Knowit satsar på molntjänster

Knowit stärker sin verksamhet inom molntjänster genom att starta Knowit Cloud Innovation AB i Stockholm från och med den 1 april 2015. Bolagets inriktning är att hjälpa företag att använda molnet och dess möjligheter till ökad innovation. Samt att bistå i att flytta, förvalta och bygga smarta, skalbara, säkra och kostnadseffektiva lösningar med och på molnteknologi från de ledande aktörerna inom molntjänster.  

– Vi hjälper företag att sänka kostnaderna och korta ledtiden kraftig för utveckling av mjukvara genom att hjälpa dem att använda standardiserade komponenter i molnet. Vi kan också hjälpa dem att hantera stora datamängder och att etablera utvecklings- och driftmiljöer, säger Ola Hesselroth, en av grundarna och vd för Knowit Cloud Innovation.

– Med Knowits samlade kompetens och resurser inom systemutveckling, infrastruktur, säkerhet och förvaltning får vi en flygande start och kan direkt erbjuda marknaden unik spetskompetens och ett erfarenhetsförsprång jämfört med våra konkurrenter, säger Johan Berneskog, den andre grundaren till bolaget.

Bolaget kompletterar Knowits befintliga verksamhet och har som mål att bli ca 20 medarbetare inom de närmaste åren. De två entreprenörerna, Ola Hesselroth och Johan Berneskog har båda 20 års erfarenhet och genuin kompetens inom it-området från flertalet olika branscher och ledande befattningar. De har vidare erfarenhet att bygga och driva bolag som entreprenörer.

För mer information, kontakta

Patrik Syrén, informationsansvarig, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 66 30
eller
Ola Hesselroth, bolagschef, Knowit Cloud Innovation AB, 0760 00 30 30

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar inom IT, Digital & Design och Management. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1800 medarbetare representerade på 17 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Taggar:

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom att erbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2400 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.

Prenumerera

Dokument & länkar