Knowit stärker närvaron i Oslo

Knowit stärker sin närvaro i Oslo genom att förvärva Amende AS med 35 medarbetare. Amende är ett systemutvecklings- och rådgivningsföretag med fokus på teknologi från Microsoft. Syftet med förvärvet är att ta en starkare position på marknaden i Oslo och kunna erbjuda kunderna ett bredare tjänsteutbud. I och med affären skapas förutsättningar för fortsatt tillväxt genom rekrytering lokalt.

Tillträde sker i juni 2013. Amende har under 2012 redovisat en nettoomsättning på 53,5 MNOK med ett resultat (EBIT) på 9,5 MNOK.

Knowit förvärvar initialt 55 procent av aktierna i Amende AS kontant. Under de kommande tre åren förvärvar Knowit resterande aktier i bolaget fördelat lika över åren. Priset på de kommande successiva aktieförvärven är beroende av Amendes resultat.

– Amende med kunder främst inom den privata sektorn och med kompetens inom Microsoft kompletterar vår befintliga verksamhet i Oslo perfekt. Bolaget är lönsamt och vi förväntar att förvärvet bidrar till ökad vinst per aktie för Knowit. Förvärvet ligger i linje med vår strategi att verka nära våra kunder och kunna erbjuda lösningar och specialistkompetens på den lokala marknaden, säger Mats Ohlsson, ansvarig för förvärv på Knowit.

– Att få vara med och bygga en större verksamhet i Oslo tillsammans med Knowit som vi känner väl sedan flera gemensamma kunduppdrag känns mycket spännande. Vi och Knowit delar många grundläggande värderingar och vi känner att vi tillsammans kommer att skapa en positiv utveckling för både Amende och Knowit, säger Petter Hellevik från Amende.

Amende byter namn till Knowit Amende och inleder omedelbart samverkan med befintliga Knowit-bolag i Oslo inom försäljning, leverans, rekrytering och administration. Genom förvärvet kommer Knowit-bolagen i Oslo att tillsammans kunna ta större projekt och åtaganden då den gemensamma leveranskapaciteten ökar.

För mer information, kontakta

Patrik Syrén, informationsansvarig, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 66 30

eller

Mats Ohlsson, ansvarig för förvärv, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 67 38

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar i gränssnittet mellan strategi, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1800 medarbetare representerade på 17 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar