Knowit stärker närvaron och rekryterar i södra Sverige

Report this content

Knowit etablerar ny verksamhet i Helsingborg och stärker närvaron i en expansiv region. Efterfrågan på kompetens inom digitalisering är hög och näringslivet i Helsingborg växer snabbt. Knowit ser en stor potential att kunna stötta lokala kunder och digitala initativ genom att finnas nära såväl befintliga som nya kunder.

Knowit har sedan flera år en stark närvaro i Malmö med en verksamhet som vuxit snabbt de senaste åren, och är idag närmare 400 medarbetare. Den nya satsningen i Helsingborg kommer att ha nära samarbete med såväl Knowit i Malmö som i Köpenhamn och skapar möjligheter att ta sig an såväl lokala kunder som större och mer komplexa uppdrag i hela regionen.  

  • Vi har redan idag ett kontor och ett antal befintliga kunder i Helsingborg. Successivt har vi dock sett behov av en större lokal förankring och med den snabba tillväxt vi ser både avseende företag och arbetstillfällen känns det som en natulig utveckling att även starta upp en ny verksamhet med bas i Helsingborg, säger Jonas Svensson, regionchef för Knowit Solutions Syd.

Den nystartade verksamheten startar successivt upp under hösten och ansvarig för Knowit i Helsingborg blir Christian Rydström som tillträder tjänsten under november. Rekrytering har redan påbörjats ocn ett 20-tal medarbetare med kompetens inom framförallt programmering och molntjänster beräknas anställas under 2022.

  • Vi är glada att få hälsa vår nya ledare Christian Rydström välkommen. Christian har en stark lokal förankring och med stöd från kollegorna i Malmö är ambitionen att växa relativt snabbt under de närmaste åren. Närheten till Campus Helsingborg ger oss också goda förutsättningar att attrahera nya talanger till Knowit, avslutar Jonas Svensson, regionchef för Knowit Solution Syd.

Knowit i Helsingborg blir en del av affärsområdet Knowit Solutions med cirka 1800 medarbetare i Norden och erbjuder tjänster inom systemutveckling, förvaltning, molntjänster, datadriven verksamhet, och mobila plattformar.

För mer information, kontakta

Jonas Svensson, regionchef Knowit Solutions, + 46 70 223 7316 eller jonas.svensson@knowit.se

Christina Johansson, Kommunikationschef Knowit AB, +46 70 5421734 eller christina.johansson@knowit.se

Om KnowitVi är digitaliseringskonsulter och ett nordiskt powerhouse för framtidens digitala affärsmodeller. Vår vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit stöttar sina kunder i den digitala transformationen och skiljer sig från andra konsultbolag genom en decentraliserad organisation och agila arbetssätt i kunduppdrag. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden, Solutions, Experience, Connectivity och Insight, som erbjuder tjänster inom skräddarsydd systemutveckling, digitala kundupplevelser, internet of things, cloud, cybersäkerhet och managementkonsulting. Kompetenser från olika affärsområden kombineras ofta i kunduppdrag.

Knowit grundades 1990 och har efter förvärvet av Cybercom den 1 juli 2021 cirka 3 800 medarbetare, huvudsakligen i Norden, men även i verksamheter i Tyskland och Polen. Samgåendet med Cybercom har stärkt möjligheterna att ta sig an större och mer komplexa uppdrag inom framför allt industri-, tech- och telekomsektorn. I tillägg skapas en ännu starkare plattform där vi erbjuder digitala lösningar på samhällets hållbarhetsutmaningar Knowit AB (publ) börsnoterades 1997, och finns i dag på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar