Knowit startar säkerhetsbolag i Norge

Knowit startar ett bolag inom it- och informationssäkerhet som kommer ha kontor i Oslo och Arendal, Norge. Jorunn Terjesen blir vd för bolaget som är operativt från och med den 1 september.

Bolaget har redan tecknat anställningsavtal med sju medarbetare och kommer att fortsätta växa organiskt. Etableringen är ett led i Knowits satsning på att bli nordens intressantaste konsult inom it- och informationssäkerhet.

– Världsmarknaden för cybersäkerhet har enligt Gartner växt 8,6 procent under 2014. Norge är inget undantag samtidigt som det finns brist på konsultföretag som kan ta rollen som strategisk partner inom området, säger Jorunn Terjesen.

– Eftersom vi har mycket bra erfarenheter av vår etablering inom säkerhetsområdet i Sverige, var det ett lätt beslut att utvidga verksamheten till Norge och därmed återanvända vårt strukturkapital, säger Tomas Rimming, dotterbolagschef för Knowit Secure AB och ordförande Knowit Secure AS.

Det svenska dotterbolaget Knowit Secure AB är Sveriges snabbast växande konsult inom it- och informationssäkerhet.

Jorunn Terjesen har tjugo års erfarenhet av området, både som konsult och som vd. Hon kommer senast från Secode.

För mer information, kontakta

Patrik Syrén, informationsansvarig, Knowit AB, 08 700 66 00 eller 0730 74 66 30
eller
Jorunn Terjesen, jorter@knowit.no, +47-99282935
eller
Tomas Rimming, tomas.rimming@knowit.se, +46-070-5582283

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar inom IT, Digital & Design och Management. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1800 medarbetare representerade på 17 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, Tyskland och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Taggar:

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom att erbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2400 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.

Prenumerera

Dokument & länkar