Lindorff väljer Knowit för nytt molnprojekt

Lindorff väljer Knowit och dess partners Snowflake och WhereScape för ett viktigt pilotprojekt. 

Knowit har ett starkt erbjudande inom molntjänster och har bred kompetens inom både moln och datalager. I projektet med Lindorff kommer migreringen att automatiseras med hjälp av verktyg från WhereScape och för den molnbaserade lösningen står Snowflake, som idag har en av marknadens bästa molnbaserade Datawarehouse lösningar.  

-        Vi har valt Knowit som leverantör då det är av yttersta vikt att samarbeta med en partner som har kompetens och erfarenhet av såväl molntjänster som större och komplexa migreringar samt dess systemstöd. Detta visades tydligt under vår lyckade gemensamma PoC (Proof of Concept) inför detta pilot projekt. Lindorff väljer därför nu att gå vidare med en längre pilot med fullt scope tillsammans, säger Mikael Kiltorp på Lindorff.

-        VI är stolta över förtroendet och har nu fullt fokus på att påvisa värdet av en modern DW-lösning som uppfyller alla de höga krav som ställs i migreringsprojektet. Knowit:s konsulter har vana att arbeta i agila migreringsprojekt och vi går in i projektet med en mycket hög ambitionsnivå, säger Thomas Nord, CEO Knowit Decision inom affärsområdet Knowit Solutions.

Migreringsprojektet för Lindorff är uppstarten på ett spännande partnersamarbete mellan Knowit och Snowflake. 

För mer information, kontakta:

Christina Johansson, Kommunikationschef Knowit AB, 070-542 1734 eller christina.johansson@knowit.se
Thomas Nord, CEO Knowit Decision, inom  affärsområdet Knowit Solutions,  070-836 1190  eller
thomas.nord@knowit.se

Mikael Kiltorp, CIO Sweden and Head of Global IT Services Lindorff,mikael.kiltorp@lindorff.com

Om Lindorff:

Lindorffs historia går tillbaka till 1898, där vi har varit verksamma med att hjälpa människor hantera krediter i över 100 år. Vi är särskilt starka i finansbranschen där vi har en ledande ställning i Europa. Som ett resultat av sammanslagningen mellan koncernerna Lindorff och Intrum Justitia, bildar sedan juni 2017 Lindorff i Sverige, Danmark, Finland och Estland samt Intrum Justitia i Norge en fristående nordisk enhet inom Intrum-koncernen. Avsikten är att denna enhet ska ha en ny ägare före utgången av 2017. De sammanslagna koncernerna Intrum Justita och Lindorff, fortsätter under det gemensamma varumärket Intrum. Vår fristående nordiska enhet har en nettoomsättning 2016 på 189 MEUR och 900 medarbetare fördelat på de fem länderna. Vi har haft en stabil tillväxt det senaste decenniet och vår ambition är att genom vår historia och erfarenhet fortsätta vara branschledande framöver. Läs mer på lindorff.se.

Om Knowit:
Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som, inom den allt snabbare digitaliseringen, skapar unika kundvärden genom att erbjuda gränsöverskridande leveranser från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår kultur präglas av öppenhet, förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2000 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se

Taggar:

Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar med hjälp av information, design och teknik. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1700 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Estland, Finland, och Ryssland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowitgroup.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar