Ramavtal med SAAB

Know IT har tecknat ett lokalt avtal med SAAB AB i Linköping för avrop av konsulttjänster. Avtalet är ettårigt med option på ytterligare ett år. Know IT har kvalificerat sig för leverans inom verksamhetsområdena projektledning, verksamhetsutveckling, affärsutveckling och managementtjänster.

– Vi har idag flera spännande uppdrag på Saab där vi anlitas för vår förmåga att driva, leda och styra projekt. Vi har även förtroendet att genomföra strategiska utredningar. Kombinationen av erfarna och kvalificerade projektledare med strategisk utredningskompetens ser vi som en nyckel till vår framgång, säger Lena Lyckenvik, vd för Know IT A-Kraft AB i Linköping.

– Know IT är en leverantör med proffsig inställning, bra samarbetsförmåga och med väldigt god leveransförmåga gällande kvalitet och kompetenser och kreativitet. Know IT är även lyhörd för kundens önskemål och ser alltid lösning istället för hinder, säger Petronella Pettersson, inköpsansvarig på Saab AB i Linköping.

Know IT har stor erfarenhet av att arbeta med projektledning, analyser och strategier i olika verksamheter och är sedan ett antal år tillbaka leverantör av kvalificerade konsulttjänster till bland andra Saab i Linköping.
Om oss

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom att erbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2400 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.

Prenumerera

Dokument & länkar