Statens veterinärmedicinska anstalt lanserar e-handel

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har lanserat en helt ny webbplats. Webbplatsen vänder sig till veterinärer och djurägare som vill lära sig mer om djurhälsa, eller beställa analyser och produkter ur SVA:s sortiment. Under det senaste året har myndigheten i samarbete med Knowit Experience tagit ett helt nytt grepp om sina digitala tjänster.

Expertmyndigheten SVA arbetar med beredskapsuppdrag och har under rådande covid-19 epidemi prioriterat analyser av humanprover för att använda resurser där de behövs mest i samhället.

- SVA vill öka tillgängligheten och konkurrenskraften i våra digitala tjänster och erbjuda en webbplats som är relevant för våra prioriterade målgrupper, veterinärer och djurägare. Vi vill också dela med oss av vår stora kompetens inom många områden. Vår ambition är att vår nya webb ska upplevas som ett stort lyft för våra besökare, samtidigt ska den effektivisera vår hantering av digitala beställningar, säger Elnaz Alizadeh, kommuniktionschef vid SVA.

Knowit Experience har konceptualiserat, designat och utvecklat SVA:s externa webbplats och e-handelslösning.

   
- Det här uppdraget är ett exempel på att det är kundupplevelsen som ställer krav på tekniken och inte tvärtom. Genom att förstå SVA:s olika målgrupper och deras behov har vi arbetat fram ett helt nytt sätt att visualisera och tillgängliggöra innehållet. E-handeln är givetvis ett sätt att möta förväntningarna från målgrupperna, men också de ökade kraven på myndigheten, säger Rebecca Björkman, kundansvarig Knowit Experience.

Knowit Experience är en av Nordens största digitalbyråer och har idag drygt 600 specialister inom webb, data analytics, e-commerce, design och kommunikation. Knowit Experience befinner sig i skärningspunkten mellan människa och teknik och arbetar med lösningar för att utveckla och förstärka interaktionen med kundens kund.

För mer information, kontakta

Christina Johansson, Kommunikationschef Knowit AB, 070-542 1734 eller christina.johansson@knowit.se

Elnaz Alizadeh, Kommunikationschef Statens Veterinärmedicinska anstalt, 018-67 42 60 eller elnaz.alizadeh@sva.se

Rebecca Björkman, kundansvarig Knowit Experience, 070-969 0202 eller rebecca.bjorkman@knowit.se

Om Knowit

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom att erbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2300 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se

Om SVA

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. Myndigheten ligger under Näringsdepartementet och har sitt säte i Uppsala. För mer information besök SVA.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar